Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго", Відкрите акціонерне товариство. Відомості про зміну складу посадових осіб АК "Київенерго"

Дата здійснення дії: 21.11.2008
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Голова правлінняСоколовський Едуард Степанович

Відповідно до додатку 14
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів

Повне найменування емітента Акціонерна енергопостачальна компанія «Київенерго»
Організаційно-правова форма Емітента Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Емітента 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001 м. Київ, пл. І.Франка, 5
Міжміський код, телефон та факс Емітента т. 8(044)207-61-49; т/факс 8(044)235-88-93
Електронна пошта, адреса Емітента vku@kievenergo.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується Емітентом для розкриття інформації: Не використовується

Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента

Текст повідомлення:

Відповідно до наказу про припинення трудового договору від 21.11.2008 № 1200-к у складі посадових осіб АК "Київенерго" відбулися такі зміни.
Відкликано (звільнено):
Шашкову Олену Іллівну, головного бухгалтера - керівника департаменту бухгалтерського обліку АК "Київенерго відкликано (звільнено) з посади головного бухгалтера - керівника департаменту бухгалтерського обліку АК "Київенерго згідно з її заявою. Паспортні дані: Серія: ВВ № 302872. Виданий 02.02.1998 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. Не є акціонером АК «Київенерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 14.06.2007. На дану посаду призначення не відбулося.
Інформація складена станом на 24.11.2008 та враховує всі наявні відомості щодо посадової особи, які є у розпорядженні АК «Київенерго».


Голова правління Е.С. Соколовський


24.11.2008