Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
22.05.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕНМАРК"
2. Організаційно-правова форма емітентаТовариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження емітента01030 м.Київ вул.Богдана Хмельницького, 17/52-А
4. Код за ЄДРПОУ34981872
5. Міжміський код та телефон, факс0442357471 0442353528
6. Електронна поштова адресаoffice@enmark-leasing.com.ua
7. директорАсавелюк Ольга Миколаївна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
21.05.2014звільненоголовний бухгалтерВолчок Галина Андрiївна
0
Директором емiтента наказом №3-к вiд 21 травня 2014 року на пiдставi угоди сторiн було прийнято рiшення про звiльнення 21 травня 2014 року з посади головного бухгалтера Волчок Галини Андрiївни. У Волчок Галини Андрiївни вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Волчок Г.А. перебувала на посадi головного бухгалтера емiтента з 18.12.2012р. по 21.05.2014р. На посаду замiсть звiльненого головного бухгалтера нiкого не призначено.