Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
13.05.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Одеський завод шампанських вин"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента65058 м.Одеса Французський б-р, буд.36
4. Код за ЄДРПОУ32224466
5. Міжміський код та телефон, факс00(048)7344801,630414 630414
6. Електронна поштова адресаOffice@oswc.com.ua
7. Голова ПравлiнняЧерненко Сергiй Олександрович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
224.04.201412.05.2014ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИНФОРТ"30704028099.961
Дата зміни 24.04.2014 р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній отримання емiтентом iнформацiї вiд власникiв акцiй вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" системі або акціонером 12.05.2014 р. Частка в статутному капіталі акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИНФОРТ", Код за ЄДРПОУ 30704028, місцезнаходження Україна, м. Одеса, пров. Катаєва, буд. 3 змінилася з 0.000% до 99.961%. Розмір пакета акцій акціонера до зміни 0 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 157978901 шт.
124.04.201412.05.2014Приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Ді. Cі. Е. Холдінг Б.В.»3409053799.9610
Дата зміни 24.04.2014 р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній отримання емiтентом iнформацiї вiд власникiв акцiй вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" 12.05.2014 р. Частка в статутному капіталі акціонера Приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Ді. Cі. Е. Холдінг Б.В.», Код за ЄДРПОУ 34090537, місцезнаходження Луна Арена, Херікербергвег, 114, 1101, СМ Амстердам, Зюдост (Luna Arena, Herikenbergwer 114, 1101, CM Amsterdam Zuidoost), змінилася з 99.961% до 0.000%. Розмір пакета акцій акціонера до зміни 157978901 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 0 шт.