Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Відкрите акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль". Про включення облігацій ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" у лістинг ДП "Фондова Біржа ПФТС"

Дата здійснення дії: 23.10.2008
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14305909
Місцезнаходження емітента: м.Київ, вул.Лєскова, буд.9, 01011
Голова ПравлінняЛавренчук Володимир Миколайович

Відкрите акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» повідомляє, що 23 жовтня 2008 року облігації ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» включені у лістинг ДП «Фондова Біржа ПФТС». У лістинг включені:
- облігації звичайні відсоткові іменні серії В в кількості 250 000 (Двісті п’ятдесят тисяч) штук (випущені в бездокументарній формі);
- облігації звичайні відсоткові іменні серії С в кількості 150 000 (Сто п’ятдесят тисяч) штук (випущені в бездокументарній формі).
Номінальна вартість облігацій серій В і С - одна тисяча гривень за одну облігацію. У лістинг фондової біржі включені всі (100%) облігації серій В і С, що були випущені Банком. Випуск облігацій ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» серій В і С зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України: серія В – 19.12.2006р. свідоцтво про реєстрацію № 799/2/06; серія С – 19.12.2006р. свідоцтво про реєстрацію № 800/2/06. Рішення про включення облігацій Банку у лістинг ДП «Фондова Біржа ПФТС» прийнято Правлінням ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (протокол № П-110/3 від 20 серпня 2008р.).