Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго", Відкрите акціонерне товариство. Відомості про зміну складу посадових осіб АК "Київенерго"

Дата здійснення дії: 13.10.2008
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Голова правлінняСоколовський Едуард Степанович

Відповідно до додатку 14
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів

Повне найменування емітента Акціонерна енергопостачальна компанія
«Київенерго»
Організаційно-правова форма
Емітента Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001 м. Київ, пл. І.Франка, 5
Міжміський код, телефон та факс
емітента 8(044)239-42-10; факс 8(044)239-47-06
Електронна пошта адреса емітента vku@kievenergo.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: Не використовується
Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Текст повідомлення:

Відповідно до рішення Спостережної ради АК "Київенерго" від 13.10.2008 (протокол від 13.10.2008) у складі посадових осіб АК "Київенерго" відбулися такі зміни.
Відкликано (звільнено):
Тітенка Сергія Михайловича, Голову правління АК «Київенерго» відкликано з посади Голови правління АК «Київенерго» згідно з його заявою. Паспортні дані: ВС 006740 Виданий: 02.11.1999 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьк.
Не є акціонером АК «Київенерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 12.02.2008.
Комарницького Дениса Сергійовича, члена Спостережної ради АК «Київенерго» відкликано з посади Голови Спостережної ради АК «Київенерго» згідно з його заявою. Паспортні дані: Серія СН №118645. Виданий: 13.02.1996 Печерським РУГУ МВС України в м. Києві.
На момент обрання володів 0,00000009% (1 акція) статутного фонду АК «Київенерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 23.10.2007.
Познякова Олександра Вікторовича, члена Спостережної ради АК «Київенерго» відкликано з посади заступника Голови Спостережної ради АК «Київенерго» .
Паспортні дані: Серія ВВ 382569. Виданий: 18.04.1998 Мiським РВ Горлiвського МУУМВС України у Донецькiй обл.
На момент обрання володів 0,000005% (6 акцій) статутного фонду АК «Київенерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 23.10.2007.
Інформація складена станом на 15.10.2008р. та враховує всі наявні відомості щодо посадової особи, які є у розпорядженні АК «Київенерго».

Обрано (призначено):
Соколовського Едуарда Степановича на посаду Голови правління АК"Київенерго". Паспортні дані: СВ 192542 Виданий: 06.05.2000 року Шевченківським РУГУ МВС в Запорізькій обл.
Не є акціонером АК «Київенерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду Голови правління АК «Київенерго» з 14.10.2008 на строк три роки.
Посади які обіймав протягом своєї діяльності: слюсар - інструментальник ЗПО «Моторостроитель»; інженер-електромеханік АТ «МоторСич»; ВАТ «Кіровоградобленерго»; заступник Голови правління, Голова правління ВАТ «Одесаобленерго»; генеральний директор ВАТ«ЕК Дніпрообленерго».
Познякова Олександра Вікторовича, члена Спостережної ради АК «Київенерго» на посаду Голови Спостережної ради АК"Київенерго". Паспортні дані: Серія ВВ 382569. Виданий: 18.04.1998 Мiським РВ Горлiвського МУУМВС України у Донецькiй обл.
На момент обрання володів 0,000005% (6 акцій) статутного фонду АК «Київенерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обраний на строк відповідно до Статуту АК «Київенерго».
Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: інженер централізованого відділу організації праці і заробітної плати ВЕО «Донбасенерго»; Головний бухгалтер Зуївської ДРЕС-2, ВЕО «Донбасенерго»; Головний бухгалтер, заступник директора з фінансів та обліку, директор з економіки та фінансів ВАТ «Донбасенерго»; директор з економіки та фінансів ТОВ «Східенерго»; керівник департаменту з генерації дирекції з виробництва Корпорації «Донбаська паливно-енергетична компанія»; начальник відділу радників, в.о. першого віце-президента НАК «Енергетична компанія України»
Компанію Kapiton Trading Limited, члена Спостережної ради АК «Київенерго» на посаду заступника Голови Спостережної ради АК"Київенерго". Місцезнаходження: Кіпр, Nicosia Themislokll Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.C. 1066. На момент обрання володіла 24,97949% ( 27068837 шт.) статутного фонду АК «Київенерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обраний на строк відповідно до Статуту АК «Київенерго».
Посади які обіймав протягом своєї діяльності: посадова особа є юридичною особою.

Інформація складена станом на 15.10.2008 та враховує всі наявні відомості щодо посадових осіб, які є у розпорядженні АК «Київенерго».

Інформація складена на підставі даних отриманих від вищевказаних осіб. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні (інформація викладена на підставі отриманих від вищезазначених осіб) та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом про цінні папери.Голова правління Соколовський Е.С.15.10.2008