Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
29.04.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Компанiя Ензим"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента79014 мiсто Львiв Личакiвська, 232
4. Код за ЄДРПОУ00383320
5. Міжміський код та телефон, факс(032) 298 98 02 (032) 298 98 01
6. Електронна поштова адресаenzym@enzym.com.ua
7. Виконуючий обов’язки Голови Правлiння, ПрезидентаЦегелик Андрiй Григорович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
29.04.2014обраноЧлен Наглядової радиКараченцева Ольга Михайлiвна
0.0003
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Компанiя Ензим" вiд 29.04.2014 року Караченцеву Ольгу Михайлiвну обрано членом Наглядової ради строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду менеджера з логiстики (складської) ПрАТ "Компанiя Ензим". Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
29.04.2014обраноЧлен Наглядової радиПатроник Роман Йосипович
1.1892
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Компанiя Ензим" вiд 29.04.2014 року Патроника Романа Йосиповича обрано членом Наглядової ради строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду начальника вiддiлу збуту ПрАТ "Компанiя Ензим". Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
29.04.2014обраноГолова Наглядової радиВовк Ростислав Орестович
0.0008
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Компанiя Ензим" вiд 29.04.2014 року Вовка Ростислава Орестовича обрано головою Наглядової ради строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду директора ТОВ "Кормотех". Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
29.04.2014припинено повноваженняЧлен Наглядової радиКараченцева Ольга Михайлiвна
0.0003
Припинено повноваження члена Наглядової ради у зв’язку iз закiнченням строку повноважень члена Наглядової ради та обранням черговими загальними зборами акцiонерiв нового складу Наглядової ради. Строк, протягом якого перебувала на посадi, з 21.04.2011 року по 29.04.2014 року.Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014припинено повноваженняЧлен Наглядової радиВовк Ростислав Орестович
0.0008
Припинено повноваження члена Наглядової ради у зв’язку iз закiнченням строку повноважень члена Наглядової ради та обранням черговими загальними зборами акцiонерiв нового складу Наглядової ради. Строк, протягом якого перебував на посадi, з 21.04.2011 року по 29.04.2014 року.Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014припинено повноваженняЧлен Наглядової радиПак Iван Степанович
1.0065
Припинено повноваження члена Наглядової ради у зв’язку iз закiнченням строку повноважень члена Наглядової ради та обранням черговими загальними зборами акцiонерiв нового складу Наглядової ради. Строк, протягом якого перебував на посадi, з 21.04.2011 року по 29.04.2014 року.Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014припинено повноваженняЧлен Наглядової радиДоплатюк Галина Михайлiвна
0.1358
Припинено повноваження члена Наглядової ради у зв’язку iз закiнченням строку повноважень члена Наглядової ради та обранням черговими загальними зборами акцiонерiв нового складу Наглядової ради. Строк, протягом якого перебувала на посадi, з 21.04.2011 року по 29.04.2014 року.Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014припинено повноваженняГолова Наглядової радиПатроник Роман Йосипович
1.1892
Припинено повноваження голови Наглядової ради у зв’язку iз закiнченням строку повноважень голови Наглядової ради та обранням черговими загальними зборами акцiонерiв нового складу Наглядової ради. Строк, протягом якого перебував на посадi, з 21.04.2011 року по 29.04.2014 року.Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.