Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
29.04.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентапублiчне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськцемент"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента77422 с.Ямниця
4. Код за ЄДРПОУ00292988
5. Міжміський код та телефон, факс0342583712 0342583764
6. Електронна поштова адресаoffice@ifcem.if.ua
7. голова правлiнняЗаяць Богдан Йосипович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
23.04.2014обраночлен правлiнняГородецький Михайло IвановичСС 915481
14.02.2001 Галицьким РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi
0
Рiшенням наглядової ради ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол №35 вiд 28.04.2014р.) обрано з 28.04.2014р. на строк 3 роки наступних посадових осiб Товариства:
- члена правлiння - Городецького Михайла Iвановича (паспорт серiя СС №915481, виданий Галицьким РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi 14.02.2001 року). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення займав посаду члена правлiння Товариства.
23.04.2014обраночлен правлiнняЛютий Василь IвановичСС 199634
14.02.1997 Iвано-Франкiвським МУВС МВС України
0.0001
Рiшенням наглядової ради ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол №35 вiд 28.04.2014р.) обрано з 28.04.2014р. на строк 3 роки наступних посадових осiб Товариства:
- члена правлiння - Лютого Василя Iвановича (паспорт серiя СС №199634, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 14.02.1997 року). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення займав посаду члена правлiння Товариства;
23.04.2014обраноголова правлiнняЗаяць Богдан ЙосиповичСС 201544
27.02.1997 Iвано-Франкiвським МУВС МВС України
0.0001
Рiшенням наглядової ради ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол №35 вiд 28.04.2014р.) обрано з 28.04.2014р. на строк 3 роки наступних посадових осiб Товариства:
- голову правлiння - Заяця Богдана Йосиповича (паспорт серiя СС №201544, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 27.02.1997 року). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення займав посаду голови правлiння Товариства;
23.04.2014звільненочлен правлiнняГородецький Михайло IвановичСС 915481
14.02.2001 Галицьким РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi
0
Рiшенням наглядової ради ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол №35 вiд 28.04.2014р.) звiльнено з 28.04.2014р. у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень наступних посадових осiб Товариства:
- члена правлiння - Городецького Михайла Iвановича (паспорт серiя СС №915481, виданий Галицьким РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi 14.02.2001 року). На данiй посадi перебував 3роки. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
23.04.2014звільненочлен правлiнняЛютий Василь IвановичСС 199634
14.02.1997 Iвано-Франкiвським МУВС МВС України
0.0001
Рiшенням наглядової ради ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол №35 вiд 28.04.2014р.) звiльнено з 28.04.2014р. у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень наступних посадових осiб Товариства:
- члена правлiння - Лютого Василя Iвановича (паспорт серiя СС №199634, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 14.02.1997 року). На данiй посадi перебував 3роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;
23.04.2014звільненоголова правлiнняЗаяць Богдан ЙосиповичСС 201544
27.02.1997 Iвано-Франкiвським МУВС МВС України
0.0001
Рiшенням наглядової ради ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол №35 вiд 28.04.2014р.) звiльнено з 28.04.2014р. у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень наступних посадових осiб Товариства:
- голову правлiння - Заяця Богдана Йосиповича (паспорт серiя СС №201544, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 27.02.1997 року). На данiй посадi перебував 3роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;