Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
30.04.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента69076 м.Запорiжжя вул.Георгiя Сапожнiкова,6
4. Код за ЄДРПОУ00377511
5. Міжміський код та телефон, факс(061) 241-20-42 (0612) 42-57-44
6. Електронна поштова адресаvasiliy.sidorenko@carlsberg.ua
7. Фiнансовий директор (за дорученням)Говядiн Олександр Васильович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
123.04.201428.04.2014Болтiк Бевериджис Холдiнг АБнерезидент94.19695.347
Згідно інформації, отриманої Емітентом 28 квітня 2014 року від Депозитарія), відбулися зміни (дата зміни 23.04.2014р.) в реєстрі власників іменних цінних паперів ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" (надалі - Товариство), у зв'язку з чим: - розмір пакету акцій юридичної особи - Болтiк Бевериджис Холдiнг АБ (Номер запису в торгівельному реєстрі: 556425-2327, Місцезнаходження: Швецiя, 16903 Солна Box 3040), яка володіла 963 085 595 акціями, що становить 94,1955% Статутного капіталу Товариства, збільшився на 11 775 303 простих іменних акцій і на даний момент акціонер володіє пакетом ЦП у розмірі 974 860 898 простих іменних акцій, що складає 95,3472% СК Товариства.