Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.04.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01011 м. Київ вул. Лєскова, буд. 9
4. Код за ЄДРПОУ14305909
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 490-88-01 (044) 285-32-31
6. Електронна поштова адресаinfo@aval.ua
7. Голова Правлiння Лавренчук Володимир Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
25.04.2014обраноЧлен Спостережної радиКурт Брукнер
0
25 квiтня 2014 року обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-51) iз строком повноважень на три роки. Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Спостережної ради Банку у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв Спостережної ради.
Протягом останнiх п’яти рокiв Курт Брукнер працював на посадi Начальника Департаменту управлiння ризиками корпорацiй, Начальника Департаменту управлiння ризиками та проектiв Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
25.04.2014обраноЧлен Спостережної радиКурт Гайгер
0
25 квiтня 2014 року обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-51) iз строком повноважень на три роки. Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Спостережної ради Банку у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв Спостережної ради.
Протягом останнiх п’яти рокiв Курт Гайгер працював з 1993 р. по 2008 р. Головою Департаменту фiнансових установ Європейського банку реконструкцiї та розвитку (Великобританiя), з 2010 р. обiймає посаду Члена Спостережної ради Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя); перебував на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 14.10.2009 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
25.04.2014обраноЧлен Спостережної радиМартiн Грюль
0
25 квiтня 2014 року обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-51) iз строком повноважень на три роки. Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Спостережної ради Банку у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв Спостережної ради.
Протягом останнiх п’яти рокiв Мартiн Грюль працює на посадi Члена Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя); перебував на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 02.12.2005 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
25.04.2014обраноЧлен Спостережної радиАрiс Богданерiс
0
25 квiтня 2014 року обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-51) iз строком повноважень на три роки. Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Спостережної ради Банку у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв Спостережної ради.
Протягом останнiх п’яти рокiв Арiс Богданерiс працює на посадi Члена Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя); перебував на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 02.12.2005 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
25.04.2014обраноЧлен Спостережної радиГерберт Степiч
0
25 квiтня 2014 року обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-51) iз строком повноважень на три роки. Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Спостережної ради Банку у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв Спостережної ради.
Протягом останнiх п’яти рокiв Герберт Степiч працював на посадi Голови Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, а з червня 2013 р. обiймає посаду Старшого радника Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя); перебував на посадi Голови Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 02.12.2005 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
25.04.2014припинено повноваженняЧлен Спостережної радиКарл Зевельда
0
25 квiтня 2014 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (протокол № Зб-51) прийняли рiшення достроково припинити повноваження Голови та членiв Спостережної ради Банку у зв’язку з тим, що один член Спостережної ради (п. Йоганн Штробль) виявив бажання вийти з її складу достроково.
Карл Зевельда - перебував на посадi Члена Спостережної ради Банку 3 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
25.04.2014обраноЗаступник Голови Спостережної радиПiтер Леннк
0
25 квiтня 2014 року обраний Заступником Голови Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-51) iз строком повноважень на три роки. Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Спостережної ради Банку у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв Спостережної ради.
Протягом останнiх п’яти рокiв Пiтер Леннк працює на посадi Члена Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя); обiймає посаду Члена Правлiння Raiffeisen CIS Region Holding GmbH (м. Вiдень, Австрiя), Члена Правлiння Raiffeisen RS Beteiligungs GmbH (м. Вiдень, Австрiя); перебував на посадi Заступника Голови Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 26.04.2011 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
25.04.2014обраноГолова Спостережної радиКарл Зевельда
0
25 квiтня 2014 року обраний Головою Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-51) iз строком повноважень на три роки. Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Спостережної ради Банку у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв Спостережної ради.
Протягом останнiх п’яти рокiв Карл Зевельда працював: з 1998 р. по 2010 р. Членом Правлiння «Райффайзен Центральбанк Естеррайх АГ» (Австрiя); з 2010 р. по червень 2013 р. Заступником Голови Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя); з червня 2013 р. обiймає посаду Голови Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя). Перебував на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 26.04.2011 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
25.04.2014припинено повноваженняЧлен Спостережної радиКурт Гайгер
0
25 квiтня 2014 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (протокол № Зб-51) прийняли рiшення достроково припинити повноваження Голови та членiв Спостережної ради Банку у зв’язку з тим, що один член Спостережної ради (п. Йоганн Штробль) виявив бажання вийти з її складу достроково.
Курт Гайгер - перебував на посадi Члена Спостережної ради Банку 4 роки 6 мiсяцiв; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
25.04.2014припинено повноваженняЧлен Спостережної радиМартiн Грюль
0
25 квiтня 2014 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (протокол № Зб-51) прийняли рiшення достроково припинити повноваження Голови та членiв Спостережної ради Банку у зв’язку з тим, що один член Спостережної ради (п. Йоганн Штробль) виявив бажання вийти з її складу достроково.
Мартiн Грюль - перебував на посадi Члена Спостережної ради Банку 8 рокiв 4 мiсяцi; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
25.04.2014припинено повноваженняЧлен Спостережної радиАрiс Богданерiс
0
25 квiтня 2014 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (протокол № Зб-51) прийняли рiшення достроково припинити повноваження Голови та членiв Спостережної ради Банку у зв’язку з тим, що один член Спостережної ради (п. Йоганн Штробль) виявив бажання вийти з її складу достроково.
Арiс Богданерiс - перебував на посадi Члена Спостережної ради Банку 8 рокiв 4 мiсяцi; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
25.04.2014припинено повноваженняЧлен Спостережної радиЙоганн Штробль
0
25 квiтня 2014 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (протокол № Зб-51) прийняли рiшення достроково припинити повноваження Голови та членiв Спостережної ради Банку у зв’язку з тим, що п. Йоганн Штробль виявив бажання вийти з її складу достроково.
Йоганн Штробль - перебував на посадi Члена Спостережної ради Банку 3 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
25.04.2014припинено повноваженняЗаступник Голови Спостережної радиПiтер Леннк
0
25 квiтня 2014 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (протокол № Зб-51) прийняли рiшення достроково припинити повноваження Голови та членiв Спостережної ради Банку у зв’язку з тим, що один член Спостережної ради (п. Йоганн Штробль) виявив бажання вийти з її складу достроково.
Пiтер Леннк - перебував на посадi Заступника Голови Спостережної ради Банку 3 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
25.04.2014припинено повноваженняГолова Спостережної радиГерберт Степiч
0
25 квiтня 2014 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (протокол № Зб-51) прийняли рiшення достроково припинити повноваження Голови та членiв Спостережної ради Банку у зв’язку з тим, що один член Спостережної ради (п. Йоганн Штробль) виявив бажання вийти з її складу достроково.
Герберт Степiч - перебував на посадi Голови Спостережної ради Банку 8 рокiв 4 мiсяцi; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.