Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
18.04.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Мега-Полiс»
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03110 м.Київ Iвана Клименка, буд.23
4. Код за ЄДРПОУ30860173
5. Міжміський код та телефон, факс044 249 20 20 249 20 21
6. Електронна поштова адресаoffice@mega-polis.biz
7. Генеральний директорБондар О.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
17.04.2014призначеночлен Наглядової радиТОВ "Енерготехпром" 32309445
74.3161
17.04.2014 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» обрано членом Наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Енерготехпром», код за ЄДРПОУ – 32309445.Частка у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 74,3161. Уповноважений представник ТОВ «Енерготехпром» - Сова Костянтин Володимирович, паспорт серiї СН № 437511, виданий Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi 21.02.1997р. Пан Костянтин Володимирович Сова непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має
17.04.2014припинено повноваженнячлен Наглядової ради ТОВ "Енерготехпром" 32309445
74.3161
17.04.2014 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» припинено повноваження члена Наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Енерготехпром», код за ЄДРПОУ – 32309445.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 74,3161. Перебував на посадi з 5.09.2007р.
17.04.2014призначеноголова Наглядової радиСова Костянтин ВолодимировичСН 437511
21.02.1997 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.7239
17.04.2014 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» обрано головою Наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» Костянтина Володимировича Сову, паспорт серiї СН № 437511, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 21.02.1997р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,7239. Пан Костянтин Володимирович Сова непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi займав протягом трьох останнiх рокiв – директор ТОВ «Енерготехпром».
17.04.2014припинено повноваженняголова Наглядової радиСова Костянтин ВолодимировичСН 437511
21.02.1997 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києв
0.7239
17.04.2014 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» припинено повноваження голови Наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» Костянтина Володимировича Сови, паспорт серiї СН № 437511, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 21.02.1997р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,7239. Пан Костянтин Володимирович Сова непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 5.09.2007р.
17.04.2014обраночлен Наглядової радиСтогнiй Сергiй БорисовичСН 265411
17.09.1996 Шевченкiвський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
17.04.2014 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» обрано членом Наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» Сергiя Борисовича Стогнiя, паспорт серiї СН № 265411, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 17.09.1996р. Частка у статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0. Пан Сергiй Борисович Стогнiй
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi займав протягом трьох останнiх рокiв – заступник директора ТОВ «Енерготехпром».
17.04.2014припинено повноваженнячлен Наглядової радиПерелома Сергiй ВiталiйовичСН 039624
23.01.1996 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києвi 96р.
24.96
17.04.2014 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» припинено повноваження члена Наглядової ради приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мега-Полiс» Сергiя Вiталiйовича Переломи, паспорт серiї СН № 039624, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 23.01.1996р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 24,96. Пан Сергiй Вiталiйович Перелома непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 5.09.2007р.