Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
25.04.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентапублiчне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськцемент"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента77422 с. Ямниця
4. Код за ЄДРПОУ00292988
5. Міжміський код та телефон, факс0342583712 0342583764
6. Електронна поштова адресаoffice@ifcem.if.ua
7. голова правлiнняЗаяць Богдан Йосипович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
24.04.2014обраночлен ревiзiйної комiсiї Дубас Iгор IвановичСС 474094
28.02.1998 Галицьким РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi
0
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол зборiв №21 вiд 24.04.2014р.) обрано з 24.04.2014р. на строк 3 роки наступних посадових осiб Товариства:
- члена ревiзiйної комiсiї Дубаса Iгоря Iвановича (паспорт серiя СС № 474094, виданий Галицьким РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi 28.02.1998р.року). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення займав посаду заступника головного бухгалтера Товариства.
24.04.2014обраночлен ревiзiйної комiсiї Лютий Ярослава ВасильовичСС 722783
08.04.1999 Iвано-Франкiвським МУВС МВС України
0
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол зборiв №21 вiд 24.04.2014р.) обрано з 24.04.2014р. на строк 3 роки наступних посадових осiб Товариства:
- члена ревiзiйної комiсiї Лютого Ярослава Васильовича (паспорт серiя СС №722783 виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 08.04.1999р.). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення займав посаду члена ревiзiйної комiсiї Товариства;
24.04.2014обрано голова ревiзiйної комiсiї Деркач Микола ВасильовичСС 156178
12.11.1996 Iвано-Франкiвським МУВС МВС України
0.338
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол зборiв №21 вiд 24.04.2014р.) обрано з 24.04.2014р. на строк 3 роки наступних посадових осiб Товариства:
- голову ревiзiйної комiсiї Деркача Миколу Васильовича (паспорт серiя СС №156178, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 12.11.1996 року). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,3380%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення займав посаду голови ревiзiйної комiсiї Товариства;
24.04.2014звільненочлен ревiзiйної комiсiїВакула Володимир ЯрославовичСС 439769
18.12.1997 Iвано-Франкiвським МУВС МВС України
0.0005
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол зборiв №21 вiд 24.04.2014р.) вiдкликано з 24.04.2014р. згiдно поданих заяв наступних посадових осiб Товариства:
- члена ревiзiйної комiсiї Вакулу Володимира Ярославовича (паспорт серiя СС № 439769, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 18.12.1997 року). На данiй посадi перебував 2роки 1 мiсяць. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0005%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2014звільненочлен ревiзiйної комiсiїЛютий Ярослав ВасильовичСС 722783
08.04.1999 Iвано-Франкiвським МУВС МВС України
0
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол зборiв №21 вiд 24.04.2014р.) вiдкликано з 24.04.2014р. згiдно поданих заяв наступних посадових осiб Товариства:
- члена ревiзiйної комiсiї Лютого Ярослава Васильовича (паспорт серiя СС №722783 виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 08.04.1999р.). На данiй посадi перебував 2роки 1 мiсяць. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2014звільненоголова ревiзiйної комiсiїДеркач Микола ВасильовичСС 156178
12.11.1996 Iвано-Франкiвським МУВС МВС України
0.338
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол зборiв №21 вiд 24.04.2014р.) вiдкликано з 24.04.2014р. згiдно поданих заяв наступних посадових осiб Товариства:
- голову ревiзiйної комiсiї Деркача Миколу Васильовича (паспорт серiя СС №156178, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 12.11.1996 року). На данiй посадi перебував 2роки 1 мiсяць. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,3380%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;