Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго", Відкрите акціонерне товариство. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Дата здійснення дії: 02.06.2008
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Голова правлінняТітенко Сергій Михайлович

Відповідно до додатку 14
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів

Повне найменування емітента Акціонерна енергопостачальна компанія
«Київенерго»
Організаційно-правова форма
Емітента Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001 м. Київ, пл. І.Франка, 5
Міжміський код, телефон та факс
емітента 8(044)239-42-07; факс 8(044)239-47-06
Електронна пошта адреса емітента vku@kievenergo.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: Не використовується
Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Текст повідомлення:

Відповідно до рішення Спостережної ради АК "Київенерго" від 02.06.2008 (протокол від 02.06.2008) у складі посадових осіб АК "Київенерго" відбулися такі зміни.
Відкликано (звільнено):
Чонкова Івана Костадинова. Паспортні дані: BGR 330816407, виданий: MBR Софiя 05.08.2003. Посада з якої відкликано (звільнено) – член правління АК «Київенерго», заступник Голови правління АК "Київенерго". Не є акціонером Компанії. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 26.07.2007. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Відкликано (звільнено):
Бенашвілі Давида Бердійовича. Паспортні дані: 459827645 ВВС Бiгової м. Москва 30.11.1999. Посада з якої відкликано (звільнено) - Член правління АК "Київенерго". Не є акціонером Компанії. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi з 30.10.2007. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано (призначено):
Ященко Бориса Васильовича на посаду Члена правління АК "Київенерго". Паспортні дані: МЕ 153150, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 07.11.2002. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє 0,0003% ( 379 акції) статутного капіталу АК «Київенерго». Посади які обіймав протягом своєї діяльності: АК "Київенерго" - заступник генерального директора з економiки; АК "Київенерго" - перший заступник Голови правлiння з економiки, енергонагляду та збуту енергiї; АК "Київенерго" - перший заступник генерального директора-заступник Голови правлiння; АК "Київенерго" - в.о. Голови правлiння - генерального директора; АК "Київенерго" - Голова правлiння- генеральний директор; АК "Київенерго" – виконавчий директор. Обраний на строк відповідно до Статуту АК «Київенерго».
Обрано (призначено):
Чеха Сергiя Михайловича на посаду член правління АК «Київенерго», заступника Голови правлiння АК "Київенерго". Паспортні дані: АЕ 569271, виданий Бабушкiним РВДМУУ МВС України в Днiпропетровськiй обл. 05.05.1997. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не є акціонером АК Київенерго». Посади які обіймав протягом своєї діяльності: Днiпровське пiдприємство високовольтних електромереж ВЕО "Днiпроенерго"- електрослюсар 3 розряду служби пiдстанцiй; Днiпровське пiдприємство високовольтних електромереж ВЕО "Днiпроенерго"- електромонтер 4 розряду релейної служби; Днiпровське пiдприємство високовольтних електромереж ВЕО "Днiпроенерго"- електромонтер 5 розряду, iнженер релейної служби; Днiпровське пiдприємство електричних мереж ВЕО "Днiпроенерго"- iнженер, майстер дiльницi 1 групи; Днiпровське пiдприємство електричних мереж ВЕО "Днiпроенерго"- заступник начальника, в.о. начальника, начальник служби релейного захисту, електроавтоматики та електровимiрювань; ТОВ "Астероїд" - директор; Вiдкрите акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Днiпрообленерго" - заступник директора з загальних питань, заступник директора з економiчних питань; Вiдкрите акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Днiпрообленерго" - Голова правлiння-генеральний директор; Мiнiстерство палива та енергетики України - заступник Мiнiстра палива та енергетики України; Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" - директор департаменту з виробництва; Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" - в.о. президента; Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" - директор Департаменту з виробництва, директор Департаменту виробничої дiяльностi; Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" - в.о. вiце-президента з питань дистриб'юцiї; АК "Київенерго" - директор з капiтального будівництва АК "Київенерго". Обраний на строк відповідно до Статуту Компанії.


Інформація складена на підставі даних отриманих від вищевказаних осіб. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні (інформація викладена на підставі отриманих від вищезазначених осіб) та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом про цінні папери.Директор з правового забезпечення Д.В. Усатюк

04.06.2008