Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
25.04.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Одеський завод шампанських вин"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента65058 м.Одеса Французський б-р, буд.36
4. Код за ЄДРПОУ32224466
5. Міжміський код та телефон, факс00(048)7344801,630414 630414
6. Електронна поштова адресаOffice.Odessa@Campari.com
7. Голова ПравлiнняЧерненко Сергiй Олександрович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
24.04.2014обраноРевiзор ТоваристваТолмачова Тетяна ДмитрiвнаКМ 557193
01.09.2008 Київським РВ УМВС Укр. в Одеськiй обл.
0
Посадова особа Ревiзор Товариства Толмачова Тетяна Дмитрiвна (паспорт: серiя КМ номер 557193 виданий Київським РВ УМВС Укр. в Одеськiй обл. 01.09.2008) обрана на посаду з 25.04.2014. Пiдстава рiшення - згода на обрання Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 5 рокiв Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер Рiшення прийнято - загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2014р. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення власникiв.
24.04.2014обраноЧлен наглядової радиБiльтяєв Олексiй ЮрiйовичКЕ 902549
05.12.1997 Київським РВ ОМУ УМВС Укр. в Одеськiй областi
0
Посадова особа Член наглядової ради Бiльтяєв Олексiй Юрiйович (паспорт: серiя КЕ номер 902549 виданий Київським РВ ОМУ УМВС Укр. в Одеськiй областi 05.12.1997) обрана на посаду з 25.04.2014. Пiдстава рiшення - згода на обрання Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - фiнансовий директор Рiшення прийнято - загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2014р. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення власникiв.
24.04.2014обраноЧлен наглядової радиСайфудинов Дмитро IскандеровичКЕ 461877
20.08.2007 Київським РВ ОМУ УМВС Укр. в Одеськiй обл.
0
Посадова особа Член наглядової ради Сайфудинов Дмитро Iскандерович (паспорт: серiя КЕ номер 461877 виданий Київським РВ ОМУ УМВС Укр. в Одеськiй обл. 20.08.2007) обрана на посаду з 25.04.2014. Пiдстава рiшення - згода на обрання Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор Рiшення прийнято - загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2014р. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення власникiв.
24.04.2014обраноГолова наглядової радиКоваль Аскольд ОлексiйовичКЕ 132528
17.01.1996 Малиновським РВ ОМУ УМВС Укр. в Одеськiй обл.
0
Посадова особа Голова наглядової ради Коваль Аскольд Олексiйович (паспорт: серiя КЕ номер 132528 виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС Укр. в Одеськiй обл. 17.01.1996) обрана на посаду з 25.04.2014. Пiдстава рiшення - згода на обрання Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Директор Рiшення прийнято - загальними зборами акцiонерiв Товариства та Наглядовою радою Товариства вiд 24.04.2014р. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення власникiв.
24.04.2014обраноГолова ПравлiнняЧерненко Сергiй ОлександровичКЕ 379776
23.08.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС Укр. в Одеськiй обл.
0
Посадова особа Голова Правлiння Черненко Сергiй Олександрович (паспорт: серiя КЕ номер 379776 виданий Центральним РВ ОМУ УМВС Укр. в Одеськiй обл. 23.08.1996) обрана на посаду 24.04.2014. Пiдстава рiшення - особиста заява. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до припинення повноважень Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - заступник директора, перший заступник голови з питань дiяльностi виконавчих органiв Одеської мiської ради, директор з розвитку Рiшення прийнято - загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2014р. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення власникiв.
24.04.2014припинено повноваженняРевiзор Товариствапан Антонiо Зучеттi (Mr. Antonio Zucchetti)F 520773
16.02.2006 Полiцейський вiддiлок Мiлану
0
Посадова особа Ревiзор Товариства пан Антонiо Зучеттi (Mr. Antonio Zucchetti) (паспорт: серiя F номер 520773 виданий Полiцейський вiддiлок Мiлану 16.02.2006) припиненi повноваження 24.04.2014. Пiдстава рiшення - дострокове припинення повноважень Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 09.12.2009р. Рiшення прийнято - загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2014р. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення власникiв.
24.04.2014припинено повноваженняЧлен наглядової радипан Франко Перонi (Mr. Franco Peroni)D 441575
24.11.2004 Полiцейський вiддiлок Мiлану
0
Посадова особа Член наглядової ради пан Франко Перонi (Mr. Franco Peroni) (паспорт: серiя D номер 441575 виданий Полiцейський вiддiлок Мiлану 24.11.2004) припиненi повноваження 24.04.2014. Пiдстава рiшення - дострокове припинення повноважень Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 25.04.2013 Рiшення прийнято - загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2014р. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення власникiв.
24.04.2014припинено повноваженняЧлен наглядової радипанi Кетрiн Ноiрфалiссе (Mrs. Catherine Noirfallsse)EI 1885715
01.12.2011 Мiлан
0
Посадова особа Член наглядової ради панi Кетрiн Ноiрфалiссе (Mrs. Catherine Noirfallsse) (паспорт: серiя д/н номер EI1885715 виданий Мiлан 01.12.2011) припиненi повноваження 24.04.2014. Пiдстава рiшення - дострокове припинення повноважень Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 25.04.2013р. Рiшення прийнято - загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2014р. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення власникiв.
24.04.2014припинено повноваженняГолова наглядової радипан Чезаре Вандiнi (Mr. Cesare Vandini)YA 1236356
22.10.2010 Мiнiстерством загородних справ
0
Посадова особа Голова наглядової ради пан Чезаре Вандiнi (Mr. Cesare Vandini) (паспорт: серiя д/н номер YA 1236356 виданий Мiнiстерством загородних справ 22.10.2010) припиненi повноваження 24.04.2014. Пiдстава рiшення - дострокове припинення повноважень Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 25.04.2013р. Рiшення прийнято - загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2014р. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення власникiв.
24.04.2014припинено повноваженняЧлен ПравлiнняФiлянiн Сергiй МиколайовичКМ 838974
13.05.2013 Приморським РВ у м.Одесi ГУДМС в Одеськiй обл.
0
Посадова особа Член Правлiння Фiлянiн Сергiй Миколайович (паспорт: серiя КМ номер 838974 виданий Приморським РВ у м.Одесi ГУДМС в Одеськiй обл. 13.05.2013) припиненi повноваження 24.04.2014. Пiдстава рiшення - особиста заява Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 20.02.2014 року. Рiшення прийнято - загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2014р. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення власникiв. Нiкого не призначено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи - вiдповiдно до Статуту Товариства рiшення про призначення (обрання) на посаду члена Правлiння приймається Наглядовою радою Товариства.
24.04.2014припинено повноваженняГолова ПравлiнняХарченко Дмитро03 03 608468
25.10.2002 ВС УВД Прикубанського округу м.Краснодар
0
Посадова особа Голова Правлiння Харченко Дмитро (паспорт: серiя 03 03 номер 608468 виданий ВС УВД Прикубанського округу м.Краснодар 25.10.2002) припиненi повноваження 24.04.2014. Пiдстава рiшення - особиста заява Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 15.10.2013р. Рiшення прийнято - Загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2014 року Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення власникiв на пiдставi особистої заяви за власним бажанням