Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
24.04.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРДЖЕНТ ГРУП"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента83015 місто Донецьк проспект Богдана Хмельницького, будинок 102
4. Код за ЄДРПОУ38707466
5. Міжміський код та телефон, факс062-343-45-74 062-343-45-74
6. Електронна поштова адреса38707466@emitent.net.ua
7. Генеральний директорБакакін О.А.

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
124.04.201424.04.2014ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТАНА АСІСТАНС»3489924699.9999.5663
ПРАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» повідомляє, що згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 18.04.2014 року, який емітент отримав 24.04.2014 року від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», на рахунках власників акцій, яким належать 10 і більше голосуючих акцій, відбулися зміни, в результаті яких: - пакет власника акцій юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТАНА АСІСТАНС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34899246, місцезнаходження: 83001, Україна, м.Донецьк, вул. Постишева, буд.117, зменшився на 2000000 простих іменних акцій емітента та становить 469952800 простих іменних акцій. Доля зазначеного власника акцій у статутному капіталі емітента зменшилася з 99,9900% до 99,5663%.