Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
23.04.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Полонський хлiбозавод"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента30500 М.Полонне Рибалко, 28
4. Код за ЄДРПОУ00380505
5. Міжміський код та телефон, факс(03843) 3-11-33 (03843) 3-11-30
6. Електронна поштова адресаnash_hlib@mail.ru
7. Голова правлiнняТарасюк Валерiй Григорович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
23.04.2014припинено повноваженняЧлен правлiнняМартинчик Олена ГеоргiївнаНВ 043971
27.06.2002 Полонський РВ УМВС
0
Закiнчився термiн повноважень згiдно iз статутом товариства
23.04.2014припинено повноваженняЗаступник голови правлiнняФелонюк Наталiя АнатолiївнаНА 671229
24.03.1997 Полонський РВ УМВС
76.335
Закiнчився термiн повноважень згiдно iз статутом товариства
23.04.2014припинено повноваженняГолова правлiнняТарасюк Валерiй ГригоровичНА 258142
03.01.1997 Полонський РВ УМВС
0
Закiнчився термiн повноважень згiдно iз статутом товариства
23.04.2014припинено повноваженняГолова наглядової радиВойчишина Тетяна ВолодимирiвнаНА 592578
08.12.1998 Полонський РВ УМВС
0.0104
Закiнчився термiн повноважень згiдно iз статутом товариства
23.04.2014обраноЗаступник голови правлiнняФелонюк Наталiя АнатолiївнаНА 671229
24.03.1997 Полонський РВ УМВС
76.335
Обрано на загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Полонський хлiбозавод" 23.04.2014 р. Пiдстава: протокол
загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Полонський хлiбозавод" №1 вiд 23.04.2014 р.
23.04.2014обраноГолова правлiнняТарасюк Валерiй ГригоровичНА 258142
03.01.1997 Полонський РВ УМВС
0
Обрано на загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Полонський хлiбозавод" 23.04.2014 р. Пiдстава: протокол
загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Полонський хлiбозавод" №1 вiд 23.04.2014 р.
23.04.2014припинено повноваженняРевiзорДавидюк Антонiна МиколаївнаНА 389574
17.10.1997 Полонський РВ УМВС
0.0177
Закiнчився термiн повноважень згiдно iз статутом товариства
23.04.2014припинено повноваженняЧлен наглядової радиГлiвiнський Вiталiй IвановичНА 256869
18.11.1996 Полонський РВ УМВС
0.061
Закiнчився термiн повноважень згiдно iз статутом товариства
23.04.2014припинено повноваженняЧлен наглядової радиМельник Марiя СеменiвнаНА 781080
12.10.1999 Полонський РВ УМВС
0
Закiнчився термiн повноважень згiдно iз статутом товариства
23.04.2014обраноРевiзорДавидюк Антонiна МиколаївнаНА 389574
17.10.1997 Полонський РВ УМВС
0.0177
Обрано на загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Полонський хлiбозавод" 23.04.2014 р. Пiдстава: протокол
загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Полонський хлiбозавод" №1 вiд 23.04.2014 р.
23.04.2014обраноЧлен наглядової радиГлiвiнський Вiталiй IвановичНА 256869
18.11.1996 Полонський РВ УМВС
0.061
Обрано на загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Полонський хлiбозавод" 23.04.2014 р. Пiдстава: протокол
загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Полонський хлiбозавод" №1 вiд 23.04.2014 р.
23.04.2014обраноЧлен наглядової радиМельник Марiя СеменiвнаНА 781080
12.10.1999 Полонський РВ УМВС
0
Обрано на загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Полонський хлiбозавод" 23.04.2014 р. Пiдстава: протокол
загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Полонський хлiбозавод" №1 вiд 23.04.2014 р.
23.04.2014обраноГолова наглядової радиВойчишина Тетяна ВолодимирiвнаНА 592578
08.12.1998 Полонський РВ УМВС
0.0104
Обрано на загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Полонський хлiбозавод" 23.04.2014 р. Пiдстава: протокол
загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Полонський хлiбозавод" №1 вiд 23.04.2014 р.
23.04.2014обраноЧлен правлiнняМартинчик Олена ГеоргiївнаНВ 043971
27.06.2002 Полонський ВР УМВС
0
Обрано на загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Полонський хлiбозавод" 23.04.2014 р. Пiдстава: протокол
загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Полонський хлiбозавод" №1 вiд 23.04.2014 р.