Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Відкрите акціонерне товариство "Українська Іноваційно-фінансова компанія". Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата здійснення дії: 13.04.2007
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 25198262
Місцезнаходження емітента: місто Київ,Московський проспект,будинок 6,04073
Голова правлінняКуєвда Микола Валерійович

Інформація про зміни в персональному складі службових осіб емітента
Протоколом № 21 Загальних зборів акціонерів від 13.04.2007 р. прийнято рішення утворити одноособовий виконавчий орган в особі генерального директора Куєвди Миколи Валерійовича та відкликано Голову Правління та діюче Правління у повному складі з моменту реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
Головою Правління Куєвду Миколу Валерійовича було призначено позачерговими зборами акціонерів (протоколом №20 від 12.06.2006 р). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Правління Качура Олена Миколаївна відкликана загальними зборами акціонерів (протоколом №21 від 13.04.2007 р.). Була призначена на посаду позачерговими зборами акціонерів (протоколом № 20 від 12.06.2006 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Член Правління Цецюрський Валентин Анатолійович відкликаний загальними зборами акціонерів (протоколом №21 від 13.04.2007 р.).Було призначено на посаду загальними зборами акціонерів (протоколом № 19 від 07.04.2006р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Голова ревізійної комісії Рог Ольга Михайлівна відкликана загальними зборами акціонерів (протоколом №21 від 13.04.2007 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Була призначена на посаду загальними зборами акціонерів протоколом №14 від 14.04.2003 року.
Член ревізійної комісії Набільська Ніна Петрівна відкликана загальними зборами акціонерів (протоколом № 21 від 13.04.2007 р.). Прийнята на посаду загальними зборами акціонерів (протоколом №14 від 14.04.2003 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Голова ревізійної комісії Компанія Зафіро Ентерпрайзіс Лімітед ( частка в Статутному фонді 9,47%) призначено загальними зборами акціонерів (протоколом №21 від 13.04.2007 року).