Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
23.04.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа "Перспектива"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30
4. Код за ЄДРПОУ33718227
5. Міжміський код та телефон, факс(056)3739594 (056)3739594
6. Електронна поштова адресаse_perspektiva@fbp.com.ua
7. ДиректорШишков Станiслав Євгенiйович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
22.04.2014обраноРевiзорМорозова Тетяна МиколаївнаАК №529378
10.06.1999 Балмiйським РВ Днiпродзержинськ МУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi
0
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 22.04.2014р. прийнято наступнi рiшення: 4. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв’язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв, обрати Ревiзором Товариства строком на три роки Морозову Тетяну Миколаївну (АК№529378, виданий Балмiйським РВ Днiпродзержинськ МУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 10.06.1999р.). Посади, якi обiймала економiста вiддiлу торгiвлi ТБ «Перспектива-Коммодiтi», бухгалтер операцiонiст ТОВ «ЮС». Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
22.04.2014припинено повноваженняРевiзорСеверин Оксана ОлександрiвнаАО №095399
18.03.2013 Новомосковським РВ ГУ ДМС України в Днiпропетровськiй областi
0
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 22.04.2014р. прийнято наступнi рiшення: 3. У зв’язку iз поданням Ревiзором Товариства Северин Оксаною Олександрiвною (АО №095399, виданий Новомосковським РВ ГУ ДМС України в Днiпропетровськiй областi 18.03.2013р.) , яка змiнила прiзвище з Орєхової О.О., заяви про дострокове припинення її повноважень як Ревiзора Товариства, припинити повноваження Ревiзора Товариства, покладенi на Северин О.О. Перебувала на данiй посадi 1 рiк 1 мiс. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
22.04.2014обраноЧлен Бiржової радиЛiтвiн Свiтлана ПетрiвнаАЕ №895551
21.11.1997 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй област
0
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 22.04.2014р. прийнято наступнi рiшення: . Обрати строком на три роки Бiржову Раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб Член Бiржової Ради Лiтвiн Свiтлана Петрiвна (АЕ№895551, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 21.11.1997р.), протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади начальника вiддiлення №9 АТ «Пiвденний», начальника операцiйного вiддiлу ПАТ «ФК «СКТ», провiджного фахiвця з торгiвлi цiнними паперами ТОВ «Фондовий Актив». Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
22.04.2014обраноЧлен Бiржової радиШевчук Костян ДмитровичМН № 046049
25.04.2001 Лозiвським МРВ УМВС України в Харкiвськiй областi
0
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 22.04.2014р. прийнято наступнi рiшення: . Обрати строком на три роки Бiржову Раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб Член Бiржової Ради Шевчук Костянтин Дмитрович (паспорт МН № 046049 виданий 25.04.2001р. Лозiвським МРВ УМВС України в Харкiвськiй областi), протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду директора ТОВ «ФК «Куб». Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
22.04.2014обраноГолова Бiржової радиМiлюшко Едуард iвановичАЕ № 010013
22.05.1996 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 22.04.2014р. прийнято наступнi рiшення: . Обрати строком на три роки Бiржову Раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб Голова Бiржової Ради Мiлюшко Едуард Iванович (паспорт АЕ № 010013 виданий 22.05.1996р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади економiста, директора Голови Бiржової Ради ПАТ «ФБ» Перспектива». Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
22.04.2014припинено повноваженняЧлен Бiржової радиШевчук Костянтин ДмитровичМН № 046049
25.04.2001 Лозiвським МРВ УМВС України в Харкiвськiй областi
0
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 22.04.2014р. прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Бiржової ради Товариства припинити повноваження членiв Бiржової Ради у попередньому складi: Член Бiржової ради Шевчук Костянтин Дмитрович (паспорт МН № 046049 виданий 25.04.2001р. Лозiвським МРВ УМВС України в Харкiвськiй областi), з моменту першого обрання перебував на посадi з 29.01.2008р. (6 р. 3 м) Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
22.04.2014припинено повноваженняЧлен Бiржової РадиФещенко Нiна АнатолiївнаАК №967878
18.07.2000 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 22.04.2014р. прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Бiржової ради Товариства припинити повноваження членiв Бiржової Ради у попередньому складi: Член Бiржової ради Фещенко Нiна Анатолiївна (АК№967878, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 18.07.2000р.), перебувала на посадi 3 роки. Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
22.04.2014припинено повноваженняЧлен (Голова ) Бiржової радиМiлюшко Едуард IвановичАЕ № 010013
22.05.1996 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 22.04.2014р. прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Бiржової ради Товариства припинити повноваження членiв Бiржової Ради у попередньому складi: Член (Голова) Бiржової Ради Мiлюшко Едуард Iванович (паспорт АЕ № 010013 виданий 22.05.1996р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), з моменту першого обрання перебував на посадi з 04.08.2009р. (4р. 6м.) Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.