Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Відкрите акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль". Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента

Дата здійснення дії: 25.04.2008
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14305909
Місцезнаходження емітента: м.Київ, вул.Лєскова, буд.9, 01011
Голова ПравлінняЛавренчук Володимир Миколайович

Загальні збори акціонерів ВАТ “Райффайзен Банк Аваль” 25 квітня 2008 року прийняли рішення про збільшення кількісного складу Спостережної Ради Банку на одну особу та призначили членом Спостережної Ради ВАТ “Райффайзен Банк Аваль” пана Райнера Франца – представника акціонера “Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ” (протокол № Зб-42/8 від 25.04.2008).
Райнер Франц (паспорт: згода не надана) акціями Банку не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, призначений на посаду строком на п’ять років. Основне місце роботи - Член Правління “Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ”, попереднє місце роботи за останні п’ять років - Голова Правління “Tatra banka”.