Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
18.04.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акціонерне товариство "Українська міжбанківська валютна біржа"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04070 м.Київ вул.Межигірська,буд.1
4. Код за ЄДРПОУ22877057
5. Міжміський код та телефон, факс044-461-54-30 044-461-54-28
6. Електронна поштова адресаuice@uice.com.ua
7. Голова ПравлінняГулей А.І.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
11.04.2014обраноЧлен Наглядової радиБобишев Андрій Олександровичд/н д/н
д/н
0
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 11.04.2014 р. Обрання посадової особи виконано на підставі вакантної посади. Бобишев Андрій Олександрович (паспорт громадянина Російської Федерації: № 71 2293052, виданий ФМС 77210, 25.10.2010 р.) обрано на посаду Член Наглядової ради. Неволодiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Альфа банк" (Україна), Член Правління, Директор болоку Ринки капіталу. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.
11.04.2014обраноЧлен Ревізійної комісіїКвіренко Володимир Олексійовичд/н д/н
д/н
0
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 11.04.2014 р. Обрання посадової особи виконано на підставі вакантної посади. Квіренко Володимир Олексійович (паспорт: серія СО № 327487 виданий Дарницьким РУГУ МВС України у м. Києві, 02.02.2000 р. ) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Неволодiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 2 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Океан", комерційний директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.
11.04.2014обраноЧлен Ревізійної комісіїЧереватюк Василь Михайловичд/н д/н
д/н
0
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 11.04.2014 р. Обрання посадової особи виконано на підставі вакантної посади. Череватюк Василь Михайлович (паспорт: серія МС № 193921 виданий Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській обл., 2. 08.1997 р. ) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Неволодiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 2 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ СК "Українська страхова група", директор Другого Управління продаж м. Київ. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.
11.04.2014обраноГолова Ревізійної комісіїКниш Ігор Володимировичд/н д/н
д/н
0
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів 11.04.2014 р. Обрання посадової особи виконано на підставі вакантної посади. Книш Ігор Володимирович (паспорт: серія ВН № 062800 виданий Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській обл. 15.12.2001 р. ) обрано на посаду Голова Ревізійної комісії. Неволодiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 2 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Житомирське управління АТ "Ощадбанк", начальник філії. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.
11.04.2014припинено повноваженняЧлен Наглядової радиКоболєв Андрій Володимировичд/н д/н
д/н
0
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів 11.04.2014 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення повноважень. Посадова особа Коболєв Андрій Володимирович (дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.03.2012 р.
11.04.2014припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїЯгічєва Наталія Олексіївнад/н д/н
д/н
0
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів 11.04.2014 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення повноважень. Посадова особа Ягічєва Наталія Олексіївна (дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.03.2013р.
11.04.2014припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїАнтощук Іван Васильовичд/н д/н
д/н
0
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів 11.04.2014 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення повноважень. Посадова особа Антощук Іван Васильович (дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.03.2013р.
11.04.2014припинено повноваженняГолова Ревізійної комісіїТімохов Станіслав Олександровичд/н д/н
д/н
0
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів 11.04.2014 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення повноважень. Посадова особа Тімохов Станіслав Олександрович (дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.03.2013р.
Stockworld's telegram
Календарь видео
Подробнее