Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Відкрите акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль". Повідомлення про прийняття рішення про розміщення облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

Дата здійснення дії: 15.04.2008
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14305909
Місцезнаходження емітента: м.Київ, вул.Лєскова, буд.9, 01011
Голова ПравлінняЛавренчук Володимир Миколайович

15 квітня 2008 року Правлінням ВАТ “Райффайзен Банк Аваль” прийняте рішення про закрите (приватне) розміщення 1500000 (Один мільйон п’ятсот тисяч) штук іменних процентних облігацій Банку на загальну номінальну вартість 1500000000,00 (Один мільярд п’ятсот мільйонів) гривень. Облігації звичайні (незабезпечені), з обмеженим колом обігу. Форма існування – бездокументарна. Співвідношення кількості облігацій ВАТ “Райффайзен Банк Аваль”, що розміщуються, загальної кількості облігацій Банку в обігу до розміру статутного капіталу Банку складає відповідно 65,79% та 61,41%. Інвестори в облігації, що розміщуються, отримують права: купувати,продавати облігації на вторинному ринку серед інвесторів, визначених рішенням про випуск облігацій; отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у кінці кожного купонного періоду;
отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
подавати Емітенту облігації для дострокового викупу відповідно до умов їх обігу;
здійснювати інші операції з облігаціями, не заборонені чинним законодавством України, з урахуванням обмежень, встановлених умовами випуску. Облігації сплачуються у національній валюті України (гривні) шляхом безготівкового перерахування коштів. Уся сума коштів, залучених від продажу облігацій даного випуску, у повному обсязі (100% залучених коштів) буде спрямована на збільшення кредитно-інвестиційного портфеля Банку. Члени Правління ВАТ “Райффайзен Банк Аваль” не зазначені у переліку осіб – потенційних покупців облігацій нового випуску. Конвертація облігацій не передбачена умовами випуску.