Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
16.04.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Мiжнародний аеропорт "Сiмферополь"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента95491 м. Сiмферополь площа Аеропорту, 15
4. Код за ЄДРПОУ01130621
5. Міжміський код та телефон, факс(0652) 595516 (0652) 595785
6. Електронна поштова адресаoffice@airport.crimea.ua
7. Голова Правлiння-генеральний директорПлаксiн Євген Васильович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
15.04.2014обраночлен Ревiзiйної комiсiїРєшетняк Наталiя Олександрiвна
згоди на розкриття паспортних даних не надано
0
Вiдповiдно до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» ( у новiй редакцiї), затвердженого наказом Фонду майна Автономної Республiки Крим вiд 01 листопада 2011 року № 501, у зв`язку з кадровими змiнами, що вiдбулися, на пiдставi пропозицiй, наданих ПАТ «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» вiд 01.04.2014 за вих.. 01.05.325, вiд 03.04.2014 за вих.. 01.05.333 та Фiнансовою iнпекцiєю Республiки Крим вiд 07.04.2014 за вих.. №05-14/37
наказом Фонду майна Республiки Крим (згiдно Статуту ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» на перiод надходження 100 вiдсоткiв акцiй Товариства у власностi Автономної Республiки Крим повноваження загальних зборiв Товариства без їх скликання безпосередньо виконує Фонд майна Автономної Республiки Крим) № 116 вiд 15 квiтня 2014 року «Про склад Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ»,
Обрана Ревiзiйна комiсiя ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» у наступному складi:
Члени Ревiзiйної комiсiї:
- Рєшетняк Наталiя Олександрiвна, керiвник планово-економiчного вiддiлу ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь», згоди на розкриття паспортних даних не надано, на час прийняття рiшення не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, не володiє акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь», не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Призначена строком на п`ять рокiв.
Iншi посади якi обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: керiвник планово-економiчного вiддiлу ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» ( ВАТ «МА «Сiмферополь», РП МА «Сiмферополь»).
Наказ Фонду майна Автономної Республiки Крим вiд 28.12.2011 №615 «Про Затвердження складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» ( зi змiнами) вважати таким, що втратив чиннiсть.

15.04.2014обраночлен Ревiзiйної комiсiїБеляєва Олена Валерiївна
згоди на розкриття паспортних даних не надано
0

Вiдповiдно до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» ( у новiй редакцiї), затвердженого наказом Фонду майна Автономної Республiки Крим вiд 01 листопада 2011 року № 501, у зв`язку з кадровими змiнами, що вiдбулися, на пiдставi пропозицiй, наданих ПАТ «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» вiд 01.04.2014 за вих.. 01.05.325, вiд 03.04.2014 за вих.. 01.05.333 та Фiнансовою iнпекцiєю Республiки Крим вiд 07.04.2014 за вих.. №05-14/37
наказом Фонду майна Республiки Крим (згiдно Статуту ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» на перiод надходження 100 вiдсоткiв акцiй Товариства у власностi Автономної Республiки Крим повноваження загальних зборiв Товариства без їх скликання безпосередньо виконує Фонд майна Автономної Республiки Крим) № 116 вiд 15 квiтня 2014 року «Про склад Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ»,
Обрана Ревiзiйна комiсiя ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» у наступному складi:
Члени Ревiзiйної комiсiї:
-Беляєва Олена Валерiївна, керiвник вiддiлу монiторингу виконання умов договорiв купiвлi- продажу Фонду майна Республiки Крим, згоди на розкриття паспортних даних не надано, на час прийняття рiшення не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, не володiє акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь», не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Призначена строком на п`ять рокiв.
Iншi посади якi обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: згоди на розкриття не надано.
Наказ Фонду майна Автономної Республiки Крим вiд 28.12.2011 №615 «Про Затвердження складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» ( зi змiнами) вважати таким, що втратив чиннiсть.
15.04.2014обраночлен Ревiзiйної комiсiїРитiкова Марина Iллiнiчна
згоди на розкриття паспортних даних не надано
0
Вiдповiдно до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» ( у новiй редакцiї), затвердженого наказом Фонду майна Автономної Республiки Крим вiд 01 листопада 2011 року № 501, у зв`язку з кадровими змiнами, що вiдбулися, на пiдставi пропозицiй, наданих ПАТ «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» вiд 01.04.2014 за вих.. 01.05.325, вiд 03.04.2014 за вих.. 01.05.333 та Фiнансовою iнпекцiєю Республiки Крим вiд 07.04.2014 за вих.. №05-14/37
наказом Фонду майна Республiки Крим (згiдно Статуту ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» на перiод надходження 100 вiдсоткiв акцiй Товариства у власностi Автономної Республiки Крим повноваження загальних зборiв Товариства без їх скликання безпосередньо виконує Фонд майна Автономної Республiки Крим) № 116 вiд 15 квiтня 2014 року «Про склад Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ»,
Обрана Ревiзiйна комiсiя ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» у наступному складi:
Члени Ревiзiйної комiсiї:
-Ритiкова Марина Iллiнiчна, керiвник управлiння розвитку авiацiйного, залiзничного та морського транспорту Республiканського комiтету Республiки Крим з транспорту та зв`язку, згоди на розкриття паспортних даних не надано, на час прийняття рiшення не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, не володiє акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь», не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Призначена строком на п`ять рокiв.
Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: згоди на розкриття не надано.
Наказ Фонду майна Автономної Республiки Крим вiд 28.12.2011 №615 «Про Затвердження складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» ( зi змiнами) вважати таким, що втратив чиннiсть.
15.04.2014обраночлен Ревiзiйної комiсiїЧепурная Наталiя Степанiвна
згоди на розкриття паспортних даних не надано
0
Вiдповiдно до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» ( у новiй редакцiї), затвердженого наказом Фонду майна Автономної Республiки Крим вiд 01 листопада 2011 року № 501, у зв`язку з кадровими змiнами, що вiдбулися, на пiдставi пропозицiй, наданих ПАТ «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» вiд 01.04.2014 за вих.. 01.05.325, вiд 03.04.2014 за вих.. 01.05.333 та Фiнансовою iнпекцiєю Республiки Крим вiд 07.04.2014 за вих.. №05-14/37
наказом Фонду майна Республiки Крим (згiдно Статуту ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» на перiод надходження 100 вiдсоткiв акцiй Товариства у власностi Автономної Республiки Крим повноваження загальних зборiв Товариства без їх скликання безпосередньо виконує Фонд майна Автономної Республiки Крим) № 116 вiд 15 квiтня 2014 року «Про склад Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ»,
Обрана Ревiзiйна комiсiя ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» у наступному складi:
Члени Ревiзiйної комiсiї:
- Чепурная Наталiя Степанiвна, головний фiнансовий iнспектор вiддiлу iнспектування у сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг Фiнансової iнспекцiї Республiки Крим, згоди на розкриття паспортних даних не надано, на час прийняття рiшення не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, не володiє акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь», не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Призначена строком на п`ять рокiв.
Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: згоди на розкриття не надано.

Наказ Фонду майна Автономної Республiки Крим вiд 28.12.2011 №615 «Про Затвердження складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» ( зi змiнами) вважати таким, що втратив чиннiсть.
15.04.2014обраноГолова Ревiзiйної комiсiїЗолотих Валерiй Миколайович
згоди на розкриття паспортних даних не надано
0
Вiдповiдно до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» ( у новiй редакцiї), затвердженого наказом Фонду майна Автономної Республiки Крим вiд 01 листопада 2011 року № 501, у зв`язку з кадровими змiнами, що вiдбулися, на пiдставi пропозицiй, наданих ПАТ «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» вiд 01.04.2014 за вих.. 01.05.325, вiд 03.04.2014 за вих.. 01.05.333 та Фiнансовою iнпекцiєю Республiки Крим вiд 07.04.2014 за вих.. №05-14/37
наказом Фонду майна Республiки Крим (згiдно Статуту ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» на перiод надходження 100 вiдсоткiв акцiй Товариства у власностi Автономної Республiки Крим повноваження загальних зборiв Товариства без їх скликання безпосередньо виконує Фонд майна Автономної Республiки Крим) № 116 вiд 15 квiтня 2014 року «Про склад Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ»,

Обрана Ревiзiйна комiсiя ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» у наступному складi:
- Голова Ревiзiйної комiсiї Золотих Валерiй Миколайович, заступник генерального директора ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» з внутрiшньої безпеки, згоди на розкриття паспортних даних не надано, на час прийняття рiшення не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, не володiє акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь», не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Призначений строком на п`ять рокiв.
Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: 1991 – 04.2012 року – служба у Збройних Силах України, 03.2014 року виконуючий обов`язки заступника генерального директора з внутрiшньої безпеки ПАТ «МА «Сiмферополь», 04.2014 року заступник генерального директора з внутрiшньої безпеки ПАТ «МА «Сiмферополь».
Наказ Фонду майна Автономної Республiки Крим вiд 28.12.2011 №615 «Про Затвердження складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» ( зi змiнами) вважати таким, що втратив чиннiсть.
15.04.2014припинено повноваженнячлен Ревiзiйної комiсiїНiкiтiна Тетяна Володимирiвна
згоди на розкриття паспортних даних не надано
0
Вiдповiдно до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» ( у новiй редакцiї), затвердженого наказом Фонду майна Автономної Республiки Крим вiд 01 листопада 2011 року № 501, у зв`язку з кадровими змiнами, що вiдбулися, на пiдставi пропозицiй, наданих ПАТ «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» вiд 01.04.2014 за вих.. 01.05.325, вiд 03.04.2014 за вих.. 01.05.333 та Фiнансовою iнпекцiєю Республiки Крим вiд 07.04.2014 за вих.. №05-14/37
наказом Фонду майна Республiки Крим (згiдно Статуту ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» на перiод надходження 100 вiдсоткiв акцiй Товариства у власностi Автономної Республiки Крим повноваження загальних зборiв Товариства без їх скликання безпосередньо виконує Фонд майна Автономної Республiки Крим) № 116 вiд 15 квiтня 2014 року «Про склад Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ»,
1.Припинено повноваження Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь»:
Члена Ревiзiйної комiсiї Нiкiтiной Тетяни Володимировни, заступника головного бухгалтера ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» з податкового облiку – секретар Ревiзiйної комiсiї, згоди на розкриття паспортних даних не надано, на час прийняття рiшення не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, не володiє акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь», не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На посадi перебувала з 28.12.2011 року.
Наказ Фонду майна Автономної Республiки Крим вiд 28.12.2011 №615 «Про Затвердження складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» ( зi змiнами) вважати таким, що втратив чиннiсть.

15.04.2014припинено повноваженнячлен Ревiзiйної комiсiїБеляєва Олена Валерiївна
згоди на розкриття паспортних даних не надано
0
Вiдповiдно до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» ( у новiй редакцiї), затвердженого наказом Фонду майна Автономної Республiки Крим вiд 01 листопада 2011 року № 501, у зв`язку з кадровими змiнами, що вiдбулися, на пiдставi пропозицiй, наданих ПАТ «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» вiд 01.04.2014 за вих.. 01.05.325, вiд 03.04.2014 за вих.. 01.05.333 та Фiнансовою iнпекцiєю Республiки Крим вiд 07.04.2014 за вих.. №05-14/37
наказом Фонду майна Республiки Крим (згiдно Статуту ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» на перiод надходження 100 вiдсоткiв акцiй Товариства у власностi Автономної Республiки Крим повноваження загальних зборiв Товариства без їх скликання безпосередньо виконує Фонд майна Автономної Республiки Крим) № 116 вiд 15 квiтня 2014 року «Про склад Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ»,
1.Припинено повноваження Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь»:
Члена Ревiзiйної комiсiї Беляєвой Олени Валерiївни, заступника начальника управлiння контрольно-ревiзiйної роботи – керiвника ревiзiйного вiддiлу Фонду майна Автономної Республiки Крим, згоди на розкриття паспортних даних не надано, на час прийняття рiшення не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, не володiє акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь», не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На посадi перебувала з 28.12.2011року.
Наказ Фонду майна Автономної Республiки Крим вiд 28.12.2011 №615 «Про Затвердження складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» ( зi змiнами) вважати таким, що втратив чиннiсть.

15.04.2014припинено повноваженнячлен Ревiзiйної комiсiїРитiкова Марина Iллiнiчна
згоди на розкриття паспортних даних не надано
0
Вiдповiдно до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» ( у новiй редакцiї), затвердженого наказом Фонду майна Автономної Республiки Крим вiд 01 листопада 2011 року № 501, у зв`язку з кадровими змiнами, що вiдбулися, на пiдставi пропозицiй, наданих ПАТ «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» вiд 01.04.2014 за вих.. 01.05.325, вiд 03.04.2014 за вих.. 01.05.333 та Фiнансовою iнпекцiєю Республiки Крим вiд 07.04.2014 за вих.. №05-14/37
наказом Фонду майна Республiки Крим (згiдно Статуту ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» на перiод надходження 100 вiдсоткiв акцiй Товариства у власностi Автономної Республiки Крим повноваження загальних зборiв Товариства без їх скликання безпосередньо виконує Фонд майна Автономної Республiки Крим) № 116 вiд 15 квiтня 2014 року «Про склад Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ»,
1.Припинено повноваження Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь»:
Члена Ревiзiйної комiсiї Ритiковой Марини Iллiнiчни, керiвника управлiння розвитку авiацiйного, залiзничного та морського транспорту Республiканського комiтету Автономної Республiки Крим з транспорту та зв`язку, згоди на розкриття паспортних даних не надано, на час прийняття рiшення не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, не володiє акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь», не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На посадi перебувала з 28.12.2011 року.
Наказ Фонду майна Автономної Республiки Крим вiд 28.12.2011 №615 «Про Затвердження складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» ( зi змiнами) вважати таким, що втратив чиннiсть.

15.04.2014припинено повноваженнячлен Ревiзiйної комiсiїЛукiна Олена Захарiвна
згоди на розкриття паспортних даних не надано
0
Вiдповiдно до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» ( у новiй редакцiї), затвердженого наказом Фонду майна Автономної Республiки Крим вiд 01 листопада 2011 року № 501, у зв`язку з кадровими змiнами, що вiдбулися, на пiдставi пропозицiй, наданих ПАТ «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» вiд 01.04.2014 за вих.. 01.05.325, вiд 03.04.2014 за вих.. 01.05.333 та Фiнансовою iнпекцiєю Республiки Крим вiд 07.04.2014 за вих.. №05-14/37
наказом Фонду майна Республiки Крим (згiдно Статуту ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» на перiод надходження 100 вiдсоткiв акцiй Товариства у власностi Автономної Республiки Крим повноваження загальних зборiв Товариства без їх скликання безпосередньо виконує Фонд майна Автономної Республiки Крим) № 116 вiд 15 квiтня 2014 року «Про склад Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ»,
1.Припинено повноваження Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь»:
Члена Ревiзiйної комiсiї Лукiной Олени Захарiвни, керiвника вiддiлу iнспектування у сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг Державної фiнансової iнспекцiї у Автономнiй Республiцi Крим, згоди на розкриття паспортних даних не надано, на час прийняття рiшення не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, не володiє акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь», не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На посадi перебувала з 28.12.2011 року.
Наказ Фонду майна Автономної Республiки Крим вiд 28.12.2011 №615 «Про Затвердження складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» ( зi змiнами) вважати таким, що втратив чиннiсть.
15.04.2014припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїМiнiнкова Свiтлана Георгiвна
згоди на розкриття паспортних даних не надано
0

Вiдповiдно до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» ( у новiй редакцiї), затвердженого наказом Фонду майна Автономної Республiки Крим вiд 01 листопада 2011 року № 501, у зв`язку з кадровими змiнами, що вiдбулися, на пiдставi пропозицiй, наданих ПАТ «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ» вiд 01.04.2014 за вих.. 01.05.325, вiд 03.04.2014 за вих.. 01.05.333 та Фiнансовою iнпекцiєю Республiки Крим вiд 07.04.2014 за вих.. №05-14/37
наказом Фонду майна Республiки Крим (згiдно Статуту ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» на перiод надходження 100 вiдсоткiв акцiй Товариства у власностi Автономної Республiки Крим повноваження загальних зборiв Товариства без їх скликання безпосередньо виконує Фонд майна Автономної Республiки Крим) № 116 вiд 15 квiтня 2014 року «Про склад Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «СIМФЕРОПОЛЬ»,
1.Припинено повноваження Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь»:
Голови Ревiзiйної комiсiї – Мiнiнкової Свiтлани Георгiївни, радника генерального директора ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» з фiнансово-економiчних питань, згоди на розкриття паспортних даних не надано, на час прийняття рiшення не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, не володiє акцiями ПАТ «МА «Сiмферополь», не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На посадi перебувала з 26.02.2013 року.

Наказ Фонду майна Автономної Республiки Крим вiд 28.12.2011 №615 «Про Затвердження складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Мiжнародний аеропорт «Сiмферополь» ( зi змiнами) вважати таким, що втратив чиннiсть.