Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
14.04.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03151 м. Київ Смiлянська, 10/31
4. Код за ЄДРПОУ21265671
5. Міжміський код та телефон, факс(44) 230-70-20 (44) 230-70-22
6. Електронна поштова адресаvictor@arma-ic.com
7. Голова ПравлiнняФетiсова Л.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
11.04.2014обраночлен Наглядової радиСiвкова Iрина Андрiївна
0
11 квiтня 2014 року черговими рiчними загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" Сiвкову Iрину Андрiївну строком на три роки. Не працює, пенсiонер. Згоду на розкриття паспортних даних не надала. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє – 0,00 вiдсоткiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
11.04.2014обраночлен Наглядової радиФетiсов Олег Миколайович
0
11 квiтня 2014 року черговими рiчними загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" , прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" Фетiсова Олега Миколайовича строком на три роки. Не працює. Згоду на розкриття паспортних даних не надав. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє – 0,00 вiдсоткiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
11.04.2014обраночлен Наглядової радиСiвков Сергiй Вiталiйович
2.6678
11 квiтня 2014 року черговими рiчними загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" Сiвкова Сергiя Вiталiйовича строком на три роки. Працює фахiвцем з управлiння активами ТОВ «Компанiя з управлiння активами «Стейбл Iнвестмент Профiт». Згоду на розкриття паспортних даних не надав. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 2,6678 вiдсоткiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
11.04.2014припинено повноваженнячлен Наглядової радиСiвкова Iрина Андрiївна
0
11 квiтня 2014 року черговими рiчними загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" у зв’язку з поданням членом Наглядової ради Кочурою Л.А. заяви про припинення повноважень за власним бажанням, обрання якої здiйснювалося шляхом кумулятивного голосування, прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" Сiвкової Iрини Андрiївни. На вказанiй посадi перебувала з 15.07.2013р. Згоду на розкриття паспортних даних не надала. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє – 0,00 вiдсоткiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
11.04.2014припинено повноваженнячлен Нагядової радиКочура Лолiта Альбертiвна
0
11 квiтня 2014 року черговими рiчними загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" у зв’язку з поданням членом Наглядової ради Кочурою Л.А. заяви про припинення повноважень за власним бажанням, обрання якої здiйснювалося шляхом кумулятивного голосування, прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" Кочури Лолiти Альбертiвни. На вказанiй посадi перебувала з 15.07.2013р. Згоду на розкриття паспортних даних не надала. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє – 0,00 вiдсоткiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
11.04.2014припинено повноваженнячлен Наглядової радиСiвков Вiталiй Семенович
2.6678
11 квiтня 2014 року черговими рiчними загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" у зв’язку з поданням членом Наглядової ради Кочурою Л.А. заяви про припинення повноважень за власним бажанням, обрання якої здiйснювалося шляхом кумулятивного голосування, прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" Сiвкова Сергiя Вiталiйовича. На вказанiй посадi перебував з 15.07.2013р. Згоду на розкриття паспортних даних не надав. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 2,6678 вiдсоткiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.