Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
14.04.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство «Науково-виробниче об’єднання «Созидатель»
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49600 м. Днiпропетровськ вул. Сєрова, 4
4. Код за ЄДРПОУ13416334
5. Міжміський код та телефон, факс056 778-54-15 056 778-55-95
6. Електронна поштова адресаkok@sozidatel.dp.ua
7. Голова правлiння-генеральний директорТурчин Леонiд Аркадiйович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
11.04.2014припинено повноваженняЧлен правлiнняГригорьєв Вячеслав Дмитрович - -
-
0
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ "НВО "Созидатель" вiд 11.04.2014 року, у зв’язку iз спливом строку на який обиралося правлiння, припинено повноваження члена правлiння Григорьєва Вячеслава Дмитровича.
Григорьєв Вячеслав Дмитрович перебував на посадi з 2011 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Григорьєв Вячеслав Дмитрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
11.04.2014обраноЧлен правлiнняЯщенко Свiтлана Сергiївна - -
-
0
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ "НВО "Созидатель" вiд 11.04.2014 року, у зв’язку iз спливом строку на який обиралося правлiння, Ященко Свiтлану Сергiївну обрано членом правлiння строком на три роки.
Ященко Свiтлана Сергiївна з листопада 2012 року обiймає посаду директора департаменту економiки i розвитку. До призначення директором департаменту економiки i розвитку обiймала посаду провiдного економiста аналiтика. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ященко Свiтлана Сергiївна не надала згоди на розкриття паспортних даних.
11.04.2014обраноЧлен правлiнняЮрков Олександр Станiславович - -
-
0
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ "НВО "Созидатель" вiд 11.04.2014 року, у зв’язку iз спливом строку на який обиралося правлiння, Юркова Олександра Станiславовича обрано членом правлiння строком на три роки.
Юрков Олександр Станiславович з грудня 2014 року обiймає посаду Заступника Генерального директора з економiчної безпеки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Юрков Олександр Станiславович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
11.04.2014обраноЧлен правлiнняБєлiнський Володимир Євгенович - -
-
0
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ "НВО "Созидатель" вiд 11.04.2014 року, у зв’язку iз спливом строку на який обиралося правлiння, Бєлiнського Володимира Євгеновича обрано членом правлiння строком на три роки.
Бєлiнський Володимир Євгенович з червня 2012 року обiймає посаду Заступника Генерального директора з виробництва. До призначення Заступником Генерального директора з виробництва обiймав посаду керуючого будiвельним трестом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Бєлiнський Володимир Євгенович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
11.04.2014припинено повноваженняЧлен правлiнняБоєва Олена Анатолiївна - -
-
0.084
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ "НВО "Созидатель" вiд 11.04.2014 року, у зв’язку iз спливом строку на який обиралося правлiння, припинено повноваження члена правлiння Боєвої Олени Анатолiївни.
Перебувала на посадi з 2011 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Боєва Олена Анатолiївна не надала згоди на розкриття паспортних даних.
11.04.2014обраноЧлен правлiнняПлескачевський Станiслав Анатолiйович - -
-
0.0055
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ "НВО "Созидатель" вiд 11.04.2014 року, у зв’язку iз спливом строку на який обиралося правлiння, Плескачевського Станiслава Анатолiйовича переобрано членом правлiння строком на три роки.
З листопада 2012 року року обiймає посаду Заступника Генерального директора з фiнансiв. До призначення Заступником Генерального директора з фiнансiв обiймав посаду фiнансового директора ТОВ «ФБЦ «Созидатель». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Плескачевський Станiслав Анатолiйович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
11.04.2014обраноГолова правлiнняТурчин Леонiд Аркадiйович- -
-
2.2007
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв АТ "НВО "Созидатель" вiд 11.04.2014 року, у зв’язку iз спливом строку на який обиралося правлiння, Турчина Леонiда Аркадiйовича переобрано Головою правлiння строком на три роки.
Обiймає посаду Генерального директора Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Турчин Леонiд Аркадiйович не надав згоди на розкриття паспортних даних.