Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
07.04.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Криворізький турбінний завод "Констар"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента50045 м.Кривий Ріг вул.Окружна, 127
4. Код за ЄДРПОУ13461621
5. Міжміський код та телефон, факс056 409-32-29
6. Електронна поштова адресаyurist@constar.com.ua
7. Генеральний директорПопрожук О.О.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
04.04.2014обраноЧлен Наглядової радиMorston Services Limited 516672
22.3372
Рішенням Наглядової ради обрано на посаду Голови Наглядової ради юридичну особу Morston Services Limited (протокол Наглядової ради від 04.04.2014р.). Підстава - переобрання Голови Наглядової ради в зв"язку з припиненням повноважень попередника. Попередня посада - член Наглядової ради з 06.03.2007р.
04.04.2014припинено повноваженняГолова Наглядової радиПерелома Сергій ВіталійовичСН 039924
23.01.1996 Печерський РУ ГУ МВС України в м.Києві
0.00015
04.04.2014р. припинено повноваження Голови Наглядової ради Переломи Сергія Віталійовича. На посаді перебував з 17.01.2006р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згідно пункту 6.3 трудового договору від 28.04.11р., укладеного з Переломою С.В., без рішення загальних зборів акціонерів повноваження голови Наглядової ради припиняються за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні. Підстава припинення повноважень - заява від 20.03.14р.