Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
04.04.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕКТОР БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01033 м.Київ Тарасiвська, 9
4. Код за ЄДРПОУ39037656
5. Міжміський код та телефон, факс044-235-09-09 044-235-00-14
6. Електронна поштова адресаbank@vectorbank.com.ua
7. Голова ПравлiнняЛiчман Ярослав Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
30.01.2014призначеночлен ПравлiнняЖурба Алiна Сергiївна- -
-
0
Посадова особа Журба Алiна Сергiївна, призначена членом Правлiння Рiшенням Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" Протокол № 2 вiд 14.01.2014р. з 30 сiчня 2014р. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа не погашенної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Журба А.С. прийнята на посаду за строковим трудовим договором термiном до 31 липня 2014р. Протягом останнiх пяти рокiв працювала, а саме:
- 2009р-2010р. ВАТ "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРЕМIУМ" заступник начальника управлiння фiнансового монiторингу;
- 2010р. - 2013р. ПАТ "ЕРДЕ БАНК" начальник управлiння фiнансового монiторингу;
- 2013р - 2014р. ПАТ " КБ "IНТЕРБАНК" начальник управлiння фiнансового монiторингу.