Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
02.04.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента87504 Донецька обл., м. Марiуполь вул. Левченка, 1
4. Код за ЄДРПОУ00191129
5. Міжміський код та телефон, факс(0629) 56-33-33 56-47-17
6. Електронна поштова адресаnataliya.verbitskaya@ilyichsteel.com
7. Генеральний директорЗiнченко Юрiй Анатолiйович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
01.04.2014звільненоГенеральний директорЗiнченко Юрiй АнатолiйовичВК 542063
01.10.2008 Орджонiкiдзевським РВ Марiупольського МУ ГУМВС України в Донецькiй областi
0


01.04.2014призначеноГенеральний директор Зiнченко Юрiй АнатолiйовичВК 542063
01.10.2008 Орджонiкiдзевським РВ Марiупольського МУ ГУМВС України в Донецькiй областi
0
«01» квiтня 2014 року на засiданнi Наглядової ради ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» (Рiшення № 46 вiд «01» квiтня 2014 року) було прийнято рiшення про подовження термiну повноважень Генерального директора ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», а саме:
Подовжити з «02» квiтня 2014 року до «01» квiтня 2015 року (включно) термiн повноважень Генерального директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» Зiнченка Юрiя Анатолiйовича (Паспорт ВК № 542063 виданий 01.10.2008 р. Орджонiкiдзевським РВ Марiупольського МУ ГУМВС України в Донецькiй областi). Розмiр пакета акцiй емiтента 0 шт., їх частка у статутному капiталi емiтента 0%, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: токар ремонтно-механiчного цеху №2 металургiйного комбiнату «Азовсталь»; горновий доменної печi, слюсар-ремонтник доменного цеху ВАТ «МК «Азовсталь»; iнженер 2 категорiї, iнженер 1 категорiї, начальник бюро нормування, заступник начальника технiчного вiддiлу – начальник бюро нормування ВАТ «МК «Азовсталь»; заступник технiчного директора – начальник технiчного вiддiлу ВАТ «МК «Азовсталь»; начальник технiчного управлiння, заступник директора – начальник технiчного управлiння ВАТ «МК «Азовсталь», головний iнженер ВАТ «ХТЗ», Генеральний директор ВАТ «ХТЗ», Генеральний директор ПАТ «ХТЗ», Генеральний директор ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА».