Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПАТ КБ "Центр"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03039 м. Київ проспект Науки 54 б
4. Код за ЄДРПОУ37119553
5. Міжміський код та телефон, факс(044)393-74-00 (044)393-74-06
6. Електронна поштова адресаctr@emitent.net.ua
7. Голова ПравлінняМаломуж С.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
28.03.2014призначеноЧлен ПравлінняМалюга Олександр Володимирович
0
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПАТ КБ "Центр" 28.03.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової Ради ПАТ КБ "Центр". Посадова особа Малюга Олександр Володимирович (особа не надало згоди на розкриття паспортних даних) обраний Членом Правління.та призначена на посаду начальника Управління фінансового моніторингу Банку. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який призначено особу: один рік. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головний економіст операційного відділу операційного управління ЗАТ "Європейський банк раціонального фінансування", начальник операційного управління ВАТ "Європейський банк раціонального фінансування", начальник управління фінансового моніторингу ПАТ "Європейський банк раціонального фінансування". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
28.03.2014припинено повноваженняЧлен ПравлінняЧерниш Наталія Сергіївнад/н д/н
д/н
0
Згідно рішення Наглядової Ради ПАТ КБ "Центр" від 28.03.2014р. припинено повноваження Черниш Наталії Сергіївни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) члена Правління відповідального працівника за організацію фінансового моніторингу . Акціями емітента не володіє.На посаді перебувала з 28.11.2012р.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.