Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
19.03.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Банк "Український капітал"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03062 Київ пр-т Перемоги,67
4. Код за ЄДРПОУ22868414
5. Міжміський код та телефон, факс044-205-37-26 044-205-37-26
6. Електронна поштова адресаoffice3@buc.com.ua
7. Заступник Голови ПравлінняГончаренко Ігор Володимирович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
117.03.201419.03.2014фізична особа56.550
Вiдповiдно до реєстру власникiв іменних цiнних паперiв станом на 17 березня 2014 року, що був отриманий вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 19 березня 2014 року, на рахунку власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПАТ «Банк «Український капітал» вiдбулися такi змiни: розмiр пакету акцiй фiзичної особи, що становив 44673091 акцій (56,55% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) зменшився в повному обсязі, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй банку.