Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
17.03.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Укргазвидобування"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04053 мiсто Київ Кудрявська, 26/28
4. Код за ЄДРПОУ30019775
5. Міжміський код та телефон, факс(044)2723174 (044)4612994
6. Електронна поштова адресаchentzova@gasdob.com.ua
7. Голова ПравлiнняКостюк Сергiй Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
06.03.2014припинено повноваженняЧлен ПравлiнняТамразов Олексiй ГаррiйовичСН 299938
19.11.1996 Жовтневим РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0
Рiшенням № 8 вiд 06.03.2014 року Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укргазвидобування" (Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" як єдиним акцiонером) припинено достроково повноваження Члена Правлiння ПАТ "Укргазвидобування". Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк та 2 мiсяця. Вказана особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
06.03.2014припинено повноваженняГолова ПравлiнняБорисов Юрiй СергiйовичКР 383708
25.11.1998 Ленiнським РВ РУМВС України в Чернiвецькiй обл.
0
Рiшенням № 8 вiд 06.03.2014 року Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укргазвидобування" (Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" як єдиним акцiонером) припинено достроково повноваження Голови Правлiння ПАТ "Укргазвидобування". Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк та 2 мiсяця. Вказана особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
06.03.2014обраноЧлен ПравлiнняШленчак Вадим ОлександровичМЕ 934427
23.04.2009 Солом'янським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0
Рiшенням № 8 вiд 06.03.2014 року Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укргазвидобування" (Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" як єдиним акцiонером) обраний Членом Правлiння ПАТ "Укргазвидобування" строком на 5 рокiв. Вказана посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймав Шленчак В.О. протягом своєї дiяльностi: заступник комерцiйного директора ЗАО "Калина ЛТД", м. Ровно; директор ТОВ "Газнафтакоммерс", м. Чернiгiв; директор ТОВ "Iндекс Трейд", м. Чернiгiв; комерцiйний директор ТОВ "ГОФ Космонавтiв" , м. Ровеньки.
06.03.2014обраноЧлен ПравлiнняСомов Олександр ЮрiйовичСМ 016330
10.08.1995 Радянським РВ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0
Рiшенням № 8 вiд 06.03.2014 року Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укргазвидобування" (Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" як єдиним акцiонером) обраний Членом Правлiння ПАТ "Укргазвидобування" строком на 5 рокiв. зана Вказана посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймав Сомов О.Ю. протягом своєї дiяльностi: Голова Правлiння ЗАО "Пласт" м. Полтава; Керiвник нових проектiв ТОВ "Енерготехпром" м. Київ.
06.03.2014обраноГолова ПравлiнняКостюк Сергiй МиколайовичСО 306109
28.12.1999 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0
Рiшенням № 8 вiд 06.03.2014 року Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укргазвидобування" (Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" як єдиним акцiонером) обраний з 07.03.2014 р. Головою Правлiння ПАТ "Укргазвидобування" строком на 5 рокiв. Вказана посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Iншi посади, якi обiймав Костюк С.М. протягом своєї дiяльностi: заступник начальника управiлння реалiзацiї продукцiї власного виробництва ПАТ "Укргазвидобування"; заступник директора Департаменту реалiзацiї газу Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України"
06.03.2014припинено повноваженняЧлен ПравлiнняВоронiн Якiв ГеннадiйовичТТ 120334
21.07.2012 Дарницьким РУ МВС України в мiстi Києвi
0
Рiшенням № 8 вiд 06.03.2014 року Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укргазвидобування" (Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" як єдиним акцiонером) припинено достроково повноваження Члена Правлiння ПАТ "Укргазвидобування". Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк та 2 мiсяця. Вказана особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
06.03.2014припинено повноваженняЧлен ПравлiнняСабiров Ельдар МуллахановичТТ 171702
12.07.2013 Печерським РВ ГУ ДМС України в мiстi Києвi
0
Рiшенням № 8 вiд 06.03.2014 року Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укргазвидобування" (Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" як єдиним акцiонером) припинено достроково повноваження Члена Правлiння ПАТ "Укргазвидобування". Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк та 2 мiсяця. Вказана особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.