Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК". Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата здійснення дії: 07.04.2016
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 26410155
Місцезнаходження емітента: 04073, м. Київ, проспект Московський, будинок 6
Голова ПравлінняКолесник Ірина Вікторівна

<h3 align="center">ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br />
&laquo;ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК&raquo;</h3>

<h3 align="center">місцезнаходження якого: 04073, м. Київ, Московський проспект, 6</h3>

<p>Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ &laquo;Перший Інвестиційний Банк&raquo;, що відбудуться <strong>07 квітня 2016 року о 12 годині 00 хвилин</strong> за&nbsp; адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 4, Готель &laquo;Русь&raquo;, 2-й поверх, Конференц-зал.</p>

<p>Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення Загальних зборів з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.</p>

<p>Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.</p>

<p>Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ &laquo;Перший Інвестиційний Банк&raquo;, буде складено станом на 24 годину 03 квітня 2016 року.</p>

<p align="center"><strong>Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):</strong></p>

<p align="center">&nbsp;</p>

<ol>
<li>Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ &laquo;ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК&raquo;, припинення повноважень членів Лічильної комісії ПАТ &laquo;ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК&raquo;.</li>
<li>Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ &laquo;ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК&raquo;.</li>
<li>Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ &laquo;ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК&raquo; за 2015 рік. Затвердження звіту Правління ПАТ &laquo;ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК&raquo;.</li>
<li>Затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності ПАТ &laquo;ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК&raquo; за 2015 рік. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ &laquo;ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК&raquo; на 2016 рік.</li>
<li>Звіт Спостережної ради ПАТ &laquo;ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК&raquo; за 2015 рік та затвердження звіту Спостережної ради ПАТ &laquo;ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК&raquo;.</li>
<li>Звіт Ревізійної комісії ПАТ &laquo;ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК&raquo; за 2015 рік та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ &laquo;ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК&raquo;. Затвердження висновків Ревізійної комісії.</li>
<li>Затвердження річних результатів діяльності ПАТ &laquo;ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК&raquo; за 2015 рік, включаючи його дочірнє підприємство, висновків аудиторської фірми ТОВ &laquo;БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА&raquo; за 2015 рік та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ &laquo;БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА&raquo;.</li>
<li>Покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ &laquo;ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК&raquo; за підсумками роботи в 2015 році.</li>
<li>Затвердження розміру річних дивідендів за акціями ПАТ &laquo;ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК&raquo;.</li>
<li>Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ &laquo;ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК&raquo;.</li>
<li>Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ &laquo;ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК&raquo;.</li>
<li>Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ &laquo;ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК&raquo;.</li>
<li>Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.</li>
</ol>

<p style="margin-left:1cm;">&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p align="center"><strong>ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</strong></p>

<p align="center"><strong>ПАТ &laquo;Перший Інвестиційний Банк&raquo;</strong></p>

<p style="margin-left:36.0pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; тис. грн.</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:291px;">
<p><strong>Найменування показника</strong></p>
</td>
<td style="width:161px;">
<p align="center"><strong>Звітний період</strong></p>

<p align="center"><strong>( 2015 рік )</strong></p>
</td>
<td style="width:194px;">
<p align="center"><strong>Попередній період</strong></p>

<p align="center"><strong>( 2014 рік )</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:291px;">
<p>Усього активів</p>
</td>
<td style="width:161px;">
<p align="center">1&nbsp;258 965</p>
</td>
<td style="width:194px;">
<p align="center">1 155 838</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:291px;">
<p>Грошові кошти</p>
</td>
<td style="width:161px;">
<p align="center">213 646</p>
</td>
<td style="width:194px;">
<p align="center">125 374</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:291px;">
<p>Кошти в інших банках</p>
</td>
<td style="width:161px;">
<p align="center">0</p>
</td>
<td style="width:194px;">
<p align="center">39 938</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:291px;">
<p>Кредити та заборгованість клієнтів</p>
</td>
<td style="width:161px;">
<p align="center">862 355</p>
</td>
<td style="width:194px;">
<p align="center">818 043</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:291px;">
<p>Основні засоби та нематеріальні активи</p>
</td>
<td style="width:161px;">
<p align="center">47 814</p>
</td>
<td style="width:194px;">
<p align="center">44 056</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:291px;">
<p>Усього зобов&lsquo;язань</p>
</td>
<td style="width:161px;">
<p align="center">1&nbsp;023 899</p>
</td>
<td style="width:194px;">
<p align="center">920 895</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:291px;">
<p>Кошти банків</p>
</td>
<td style="width:161px;">
<p align="center">0</p>
</td>
<td style="width:194px;">
<p align="center">43 376</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:291px;">
<p>Кошти клієнтів</p>
</td>
<td style="width:161px;">
<p align="center">940 933</p>
</td>
<td style="width:194px;">
<p align="center">813 541</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:291px;">
<p>Нерозподілений прибуток</p>
</td>
<td style="width:161px;">
<p align="center">-17 764</p>
</td>
<td style="width:194px;">
<p align="center">-17 906</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:291px;">
<p>Власний капітал</p>
</td>
<td style="width:161px;">
<p align="center">235 066</p>
</td>
<td style="width:194px;">
<p align="center">234 943</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:291px;">
<p>Статутний капітал</p>
</td>
<td style="width:161px;">
<p align="center">230 000</p>
</td>
<td style="width:194px;">
<p align="center">230 000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:291px;">
<p>Середньорічна кількість акцій (шт.)</p>
</td>
<td style="width:161px;">
<p align="center">22 984</p>
</td>
<td style="width:194px;">
<p align="center">22 984</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:291px;">
<p>Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)</p>
</td>
<td style="width:161px;">
<p align="center">0</p>
</td>
<td style="width:194px;">
<p align="center">0</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:291px;">
<p>Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду</p>
</td>
<td style="width:161px;">
<p align="center">0</p>
</td>
<td style="width:194px;">
<p align="center">0</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:291px;">
<p>Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)</p>
</td>
<td style="width:161px;">
<p align="center">224</p>
</td>
<td style="width:194px;">
<p align="center">266</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p>Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ &laquo;Перший Інвестиційний Банк&raquo; &ndash; м. Київ, Московський проспект, 6, 1 поверх, у робочі дні (понеділок - п&rsquo;ятниця), робочий час (з 9.00 до 16.30, перерва з 13.00 до 13.45), а в день проведення Загальних зборів акціонерів &ndash; у місці їх проведення.</p>

<p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, &ndash; начальник відділу по роботі з акціонерним капіталом Кіютіна Наталія Михайлівна.</p>

<h3>Телефони для довідок: 0&nbsp;800 50 70 80, 044&nbsp;428 61 28.</h3>

<p align="right">&nbsp;</p>

<p align="right"><strong>Правління ПАТ &laquo;Перший Інвестиційний Банк&raquo; </strong></p>

<p>&nbsp;</p>