Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль". Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Дата здійснення дії: 12.02.2016
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14305909
Місцезнаходження емітента: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, 01011
Голова ПравлінняЛавренчук Володимир Миколайович

<p align="center"><strong>Публічне акціонерне товариство &laquo;Райффайзен Банк Аваль&raquo;</strong></p>

<p align="center"><strong>(вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011) (далі &ndash; Банк)</strong></p>

<p align="center"><strong>повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі &ndash; Збори)</strong></p>

<p align="center"><strong>12 лютого 2016 року</strong></p>

<p align="center"><strong>за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109</strong></p>

<p align="center"><strong>в приміщенні Центру культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва. </strong></p>

<p align="center"><strong>Початок Зборів &ndash; о </strong><strong>10</strong><strong>:</strong><strong>00</strong><strong>.</strong></p>

<p align="center"><strong>Порядок денний:</strong></p>

<p><strong><em>1. Про внесення змін до Статуту Банку щодо збільшення статутного капіталу Банку (шляхом&nbsp; затвердження нової редакції Статуту Банку).&nbsp; Скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку про внесення змін до Статуту Банку (Протокол № Зб-54 від 18.12.2015р.).</em></strong></p>

<p><strong><em>2. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Банку в новій редакції.</em></strong></p>

<p><strong>Реєстрація учасників Зборів буде</strong> <strong>проводитися 12 лютого 2016 року</strong> <strong>з 08:45 до 09:</strong><strong>45 </strong>в приміщенні Центру культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва, що розташований за адресою: <strong>Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109. </strong>Реєстрацію учасників Зборів буде проводити реєстраційна комісія.</p>

<p>Для реєстрації на Зборах необхідно мати: акціонерам - <strong>паспорт</strong>, який зареєстрований в переліку акціонерів Банку станом на 08 лютого 2016 року; представникам акціонерів <strong>- довіреність</strong>, оформлену згідно вимог законодавства України (для фізичних осіб з посиланням на паспорт акціонера) та паспорт представника.</p>

<p><u>Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення Зборів, складений станом на 27 січня 2016 року. </u><u>Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом</u><u> на 24 годину <strong>08 лютого 2016 року</strong> (тобто, станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів - 12 лютого 2016 року).</u></p>

<p align="center"><strong>ПОПЕРЕДЖЕННЯ:</strong></p>

<p align="center"><strong>акціонери, що не пройшли реєстрацію 12 лютого</strong><strong> 2016 року</strong></p>

<p align="center"><strong>до 9:</strong><strong>45</strong><strong>, на Збори не допускаються</strong></p>

<p align="center"><strong>(Закон України &laquo;Про акціонерні товариства&raquo;, ст. 40).</strong></p>

<p><strong>З документами</strong>, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень за питаннями порядку денного акціонери можуть <strong>ознайомитися</strong> після подання письмової заяви в приміщенні управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Банку за адресою: <strong>бульвар Л. Українки, буд. 28-а,</strong> <strong>м.Київ, відповідальна особа - начальник управління Лашук Т.Л., в робочий час Банку: понеділок-п&rsquo;ятниця, з 9:30 до 17:00 годин, обідня перерва з 13:00 до 14:00 годин.</strong></p>

<p><strong>Шановні акціонери! </strong>Звертаємо Вашу увагу, що Збори проводяться за спрощеною процедурою відповідно до Закону України &laquo;Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків&raquo; від 28.12.2014 р. №78-VIII.</p>

<p><strong>УВАГА!</strong></p>

<p>Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу на те, що 11 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України &laquo;Про депозитарну систему України&raquo; від 06 липня 2012 року №5178-VI.</p>

<p>У відповідності до п. 10 розділу VI зазначеного Закону, якщо власник цінних паперів (акціонер)<strong> протягом року з дня набрання чинності Законом (тобто, до 12.10.2014 р.) </strong>не уклав з обраною емітентом депозитарною установою (тобто, з депозитарною установою АТ &laquo;Райффайзен Банк Аваль&raquo;) договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери (акції) такого власника (акціонера), які дають право на участь в органах емітента (зокрема, на загальних зборах учасників Банку)<strong> не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні </strong>в органах емітента (зокрема, на загальних зборах учасників Банку).</p>

<p>З метою укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах Вам необхідно звернутись до депозитарної установи, яка здійснює облік прав на цінні папери, що належать Вам. Якщо Ви особисто не відкривали рахунок у цінних паперах та не укладали договір з депозитарною установою для здійснення обліку прав на цінні папери, то на цей час облік Ваших прав на акції Банку здійснює<strong> депозитарна установа &ndash; АТ &laquo;Райффайзен Банк Аваль&raquo;. </strong></p>

<p>За додатковою інформацією з питань укладення договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах просимо звертатися до:</p>

<ul>
<li>Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Банку за телефонами:</li>
</ul>

<p style="margin-left:36.0pt;">(044) 490-87-43, 490-87-42, 285-91-82;</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Кол-центру за телефоном (044) 490-88-88</p>

<p style="margin-left:354.0pt;"><strong>Правління Банку.</strong></p>

<p>Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (№23 від 04.02.2016р.).</p>