Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль". Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"

Дата здійснення дії: 18.12.2015
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14305909
Місцезнаходження емітента: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, 01011
Голова ПравлінняЛавренчук Володимир Миколайович

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»
(вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011) (далі – Банк)
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Збори)
18 грудня 2015 року
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109
в приміщенні Центру культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва.
Початок Зборів – о 10:00.

Порядок денний:

1. Затвердження результатів приватного розміщення акцій Банку.
2. Затвердження звіту про приватне розміщення акцій Банку.
3. Внесення змін до Статуту Банку.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 18 грудня 2015 року з 08:45 до 09:45 в приміщенні Центру культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва, що розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109. Реєстрацію учасників Зборів буде проводити реєстраційна комісія.
Для реєстрації на Зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, який зареєстрований в переліку акціонерів Банку станом на 14 грудня 2015 року; представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно вимог законодавства України (для фізичних осіб з посиланням на паспорт акціонера) та паспорт представника.
Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення Зборів, складений станом на 02 грудня 2015 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 14 грудня 2015 року (тобто, станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів - 18 грудня 2015 року).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
акціонери, що не пройшли реєстрацію 18 грудня 2015 року
до 9: 45 на Збори не допускаються
(Закон України «Про акціонерні товариства», ст. 40).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень за питаннями порядку денного акціонери можуть ознайомитися після подання письмової заяви в приміщенні управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Банку за адресою: бульвар Л. Українки, буд. 28-а, м.Київ, відповідальна особа - начальник управління Лашук Т.Л., в робочий час Банку: понеділок-п’ятниця, з 9:30 до 17:00 годин, обідня перерва з 13:00 до 14:00 годин.
УВАГА!
Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу на те, що 11 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» від 06 липня 2012 року №5178-VI.
У відповідності до п. 10 розділу VI зазначеного Закону, якщо власник цінних паперів (акціонер) протягом року з дня набрання чинності Законом (тобто, до 12.10.2014 р.) не уклав з обраною емітентом депозитарною установою (тобто, з депозитарною установою АТ «Райффайзен Банк Аваль») договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери (акції) такого власника (акціонера), які дають право на участь в органах емітента (зокрема, на загальних зборах учасників Банку) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента (зокрема, на загальних зборах учасників Банку).
З метою укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах Вам необхідно звернутись до депозитарної установи, яка здійснює облік прав на цінні папери, що належать Вам. Якщо Ви особисто не відкривали рахунок у цінних паперах та не укладали договір з депозитарною установою для здійснення обліку прав на цінні папери, то на цей час облік Ваших прав на акції Банку здійснює депозитарна установа – АТ «Райффайзен Банк Аваль».
За додатковою інформацією з питань укладення договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах просимо звертатися до:
- Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Банку за телефонами:
(044) 490-87-43, 490-87-42,285-91-82;
- Кол-центру за телефоном (044) 490-88-88

Правління Банку.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (№235 від 10.12.2015р.)