Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль". Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "Райффайзен Банк Аваль"

Дата здійснення дії: 03.12.2015
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14305909
Місцезнаходження емітента: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, 01011
Голова ПравлінняЛавренчук Володимир Миколайович

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»
(вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011) (далі – Банк)
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Збори)
03 грудня 2015 року
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109
в приміщенні Центру культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва.
Початок Зборів – о 9:30.

Порядок денний:
1. Припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії, обрання її нового складу.
2. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків за спрощеною процедурою відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» від 28.12.2014 р. №78-VIII.
3. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій Банку та затвердження переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
4. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Банку щодо прийняття рішень та вчинення необхідних дій, пов’язаних із приватним розміщенням акцій Банку.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 03 грудня 2015 року з 08:45 до 09:15 в приміщенні Центру культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва, що розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109. Реєстрацію учасників Зборів буде проводити реєстраційна комісія.
Для реєстрації на Зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, який зареєстрований в переліку акціонерів Банку станом на 27 листопада 2015 року; представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно вимог законодавства України (для фізичних осіб з посиланням на паспорт акціонера) та паспорт представника.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину на 27 листопада 2015 року.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію 03 грудня 2015 року до 9:15 на Збори не допускаються (Закон України «Про акціонерні товариства», ст. 40).
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень за питаннями порядку денного акціонери можуть ознайомитися після подання письмової заяви в приміщенні управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Банку за адресою: бульвар Л. Українки, буд. 28-а, м. Київ, відповідальна особа - начальник управління Лашук Т.Л., в робочий час Банку: понеділок-п’ятниця, з 9:30 до 17:00 годин, обідня перерва з 13:00 до 14:00 годин.
Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу, що на Зборах розглядатиметься питання про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення простих іменних акцій Банку за спрощеною процедурою відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» від 28.12.2014 р. №78-VIII (далі – Закон). Враховуючи вимоги ст. 2 Закону, реалізація акціонерами-власниками простих іменних акцій Банку свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії буде здійснюватися на наступний день після Зборів, а саме 04 грудня 2015р.
Інформація щодо порядку реалізації акціонерами переважного права буде оприлюднена по закінченню Зборів шляхом публікації в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», а також розміщена на сайті Банку в мережі Інтернет за посиланням https://www.aval.ua/about/for_publication/ та в приміщенні Банку за адресою: м. Київ, бул.Лесі Українки, 28а, в приміщенні Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі АТ «Райффайзен Банк Аваль». Акціонерам-власникам простих іменних акцій, які мають намір реалізувати своє переважне право та придбати акції Банку, що будуть розміщуватись, необхідно 04 грудня 2015 року з 9:00 до 17:00 (перерва на обід з 13:00 до 14:00) надати до Банку (за адресою: м. Київ, бул.Лесі Українки, 28а, приміщення Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі АТ «Райффайзен Банк Аваль») відповідну заяву та документи акціонера, що передбачені та відповідають вимогам Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України №306 від 08.09.2011р. із змінами, у тому числі документи на підтвердження достатності власних коштів акціонера для оплати акцій Банку, і сплатити кошти в сумі повної вартості додатково випущених акцій, що ними придбаваються (та виконати інші умови рішення Зборів про приватне розміщення додаткових акцій Банку, якщо такі будуть затверджені Зборами).
Також звертаємо увагу акціонерів, що під час спрощеної процедури збільшення статутного капіталу Банку не застосовуються положення законодавства України щодо обов’язкового викупу акцій на вимогу акціонерів Банку (пп.13 «е» п.1 ст.2 Закону).
З питань щодо проведення Зборів, в т.ч. щодо приватного розміщення додаткових акцій, просимо звертатися до Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Банку за телефонами: (044) 490-87-43, 490-87-42, 285-91-82.


УВАГА!
Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу на те, що 11 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» від 06 липня 2012 року №5178-VI.

У відповідності до п. 10 розділу VI зазначеного Закону, якщо власник цінних паперів (акціонер) протягом року з дня набрання чинності Законом (тобто, до 12.10.2014 р.) не уклав з обраною емітентом депозитарною установою (тобто, з депозитарною установою АТ «Райффайзен Банк Аваль») договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери (акції) такого власника (акціонера), які дають право на участь в органах емітента (зокрема, на загальних зборах учасників Банку) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента (зокрема, на загальних зборах учасників Банку).

З метою укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах Вам необхідно звернутись до депозитарної установи, яка здійснює облік прав на цінні папери, що належать Вам. Якщо Ви особисто не відкривали рахунок у цінних паперах та не укладали договір з депозитарною установою для здійснення обліку прав на цінні папери, то на цей час облік Ваших прав на акції Банку здійснює депозитарна установа – АТ «Райффайзен Банк Аваль».

За додатковою інформацією з питань укладення договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах просимо звертатися до:
- Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Банку за телефонами:
(044) 490-87-43, 490-87-42,285-91-82;
- Управління депозитарної діяльності Банку за телефоном:
(044) 498-79-30.
Правління Банку.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (№224 від 25.11.2015р.) та у газеті "Урядовий кур'єр" (№220 від 25.11.2015р.).