Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство «АРДЕР». ПАТ "АРДЕР"

Дата здійснення дії: 10.11.2015
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35416011
Місцезнаходження емітента: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 18
ДиректорНога Ярослав Петрович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АРДЕР»
Код ЄДРПОУ емітента: 35416011, місце знаходження якого:
Україна, 03067, м. Київ, вул. Гарматна,18

Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРДЕР», що відбудуться 10 листопада 2015 року о 14 годині 00 хвилини за адресою: 03067, м. Київ, вул. Гарматна,18, під’їзд 4, цокольний поверх, оф.1.
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 13 годин 00 хвилин до 13 годин 50 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «АРДЕР», буде складено станом на 24 годину 04 листопада 2015 року.

Порядок денний (Перелік питань, що вноситься на голосування):
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРДЕР» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства.
4. Про припинення повноважень Ревізора Товарситва.
5. Про обрання Ревізора Товариства
6. Затвердження умов договору, який укладатиметься Ревізором Товариства, встановлення його розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується н підписання договору з Ревізором.
7. Про відкликання Виконавчого органу (Директора) Товариства.
8. Про обрання Виконавчого органу (Директора) Товариства.
9. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання Наглядової ради Товариства
11.Затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення їх розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «АРДЕР» - 03067, м. Київ, вул. Гарматна,18, під’їзд 4, цокольний поверх, оф.1. у робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 9.00 години до 18 години (перерва з 13.00 години до 14.00 годин), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Директор Нога Ярослав Петрович.
Телефон для довідок: +38044 361-59-03.
Повідомлення про проведення загальних зборів буде опубліковано 23.10.2015р. в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 197.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор _________
(підпис) ___Нога Я.П.
М.П. _15.10.2015р._____
(дата)