Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство «Банк «Український капітал». Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата здійснення дії: 09.10.2015
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22868414
Місцезнаходження емітента: 03062, м.Київ,проспект Перемоги,67
Голова ПравлінняТіхоміров Олександр Валентинович

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»!
Місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, 67
Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк,
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться
09 жовтня 2015 року о 14.00 за місцевим часом
Місце проведення загальних зборів: м. Київ, проспект Перемоги, 67, третій поверх, зал засідань.
Реєстрація учасників для участі у загальних зборах здійснюється за зазначеною вище адресою у день проведення загальних зборів, початок реєстрації - 13.00, закінчення реєстрації - 13.45 за місцевим часом.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 05.10.2015 року.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, визначення терміну їх повноважень.
2. Встановлення порядку проведення Загальних зборів.
3. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
4. Затвердження нової редакції:
Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» ;
Положення про Наглядову раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»;
Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу; уповноважені представники акціонерів – доручення, оформлене згідно чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу.
З матеріалами пов’язаними з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, офіс 405-2, у робочі дні з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення – Продан Д.О., телефон (044) 205-37-26.
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів банку у відповідності до чинного законодавства України.
Довідки за телефоном: (044) 205-37-26.
Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 162 від 03.09.2015 р.