Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго", Відкрите акціонерне товариство. Про винекнення особливої інформації про емітента

Дата здійснення дії: 12.02.2008
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Голова правління - генральний директорЯщенко Борис Васильович

Відповідно до додатку 14
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів

Повне найменування емітента Акціонерна енергопостачальна компанія
«Київенерго»
Організаційно-правова форма
Емітента Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента 00131305
Місцезнаходження емітента: 001001 м. Київ, пл. І.Франка, 5
Міжміський код, телефон та факс
емітента 8(044)239-42-07; факс 8(044)239-47-06
Електронна пошта адреса емітента vku@kievenergo.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: Не використовується
Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Текст повідомлення:

Відповідно до рішення Спостережної ради АК "Київенерго" від 12.02.2008 (протокол від 12.02.2008) у складі посадових осіб АК "Київенерго" відбулися такі зміни.
Відкликано (звільнено): Ященка Бориса Васильовича. Паспортні дані: МЕ 153150 Виданий Дарницьким РУ ГУ МВС 07.11.2002 року в м. Києві
Посада з якої відкликано - Голова правління АК «Київенерго» згідно із його заявою. Володіє 0,00035% (379 акцій) статутного капіталу АК"Київенерго". Непогошеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 12.04.2005.
Інформація складена станом на 14.02.2008р. та враховує всі наявні відомості щодо посадової особи, які є у розпорядженні АК «Київенерго».
Обрано (призначено): Тітенка Сергія Михайловича на посаду Голови правління АК"Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посади які обіймав протягом своєї діяльності: економіст Інституту економіки промисловості АН УРСР, аспірант науково-дослідного інституту економіки Держплану УРСР, асистент Донецького політехнічного інституту, завідуючий кафедрою у Донецькому державному технічному університеті, заступник начальника, начальник управління Мінвуглепрому України, експерт Служби першого віце-прем’єр-міністра України, заступник генерального директора з корпоративного розвитку та стратегічного планування Промислово-інвестиційної корпорації, радник Прем’єр-міністра України, заступник Державного секретаря Міністерства палива та енергетики України, перший заступник Міністра палива та енергетики України, голова Національної комісії регулювання електроенергетики України, заступник Міністра палива та енергетики України, Голова Національної комісії регулювання електроенергетики України, перший заступник Голови Комітету ВР України з питань паливно-енергетичного комплексу. Обраний на строк відповідно до рішення Спостережної ради АК «Київенерго» від 12.02.2008 року.
Інформація складена на підставі даних отриманих від вищевказаних осіб. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні (інформація викладена на підставі отриманих від вищезазначених осіб) та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом про цінні папери.


Директор з правового забезпечення Д.В. Усатюк