Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство «Банк «Український капітал». Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата здійснення дії: 03.07.2015
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22868414
Місцезнаходження емітента: 03062, м.Київ,проспект Перемоги,67
Голова ПравлінняТіхоміров Олександр Валентинович

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»!
Місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, 67
Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк,
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться
03 липня 2015 року о 14.00 за місцевим часом
Місце проведення загальних зборів: м. Київ, проспект Перемоги, 67, конференц зал третій поверх.
Реєстрація учасників для участі у загальних зборах здійснюється за зазначеною вище адресою у день проведення загальних зборів, початок реєстрації - 13.00, закінчення реєстрації - 13.45 за місцевим часом.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 29.06.2015 року.
Порядок денний:
1. Встановлення кількісного складу та обрання лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів.
2. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради банку ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
3. Визначення кількісного складу Наглядової ради банку ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
4. Обрання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
5. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
Загальні збори відбудуться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, конференц зал третій поверх.
Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу; уповноважені представники акціонерів – доручення, оформлене згідно чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу.
З матеріалами пов’язаними з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, офіс 405/2, у робочі дні з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення – Продан Д.О., телефон (044) 205-37-26.
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів банку у відповідності до чинного законодавства України.
Довідки за телефоном: (044) 205-37-26.
Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р.
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Банку опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 97 від 02 червня 2015 р.