Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Криворізький турбінний завод "Констар". Повідомлення

Дата здійснення дії: 24.04.2015
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13461621
Місцезнаходження емітента: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Окружна, 127, поштовий індекс: 50045
Керуючий санацією - Генеральний директорПопрожук Олег Олександрович

У відповідності з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р. №2826, ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» повідомляє про факт несвоєчасного розкриття інформації про зміну складу посадових осіб емітента.
24.04.2015р. Наглядовою радою емітента прийнято рішення про подовження дії контракту з генеральним директором.
Особлива інформація «Відомості про зміну складу посадових осіб» була несвоєчасно оприлюднена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 06.05.2015 року, опублікована в офіційному друкованому виданні – «Бюлетень. Цінні папери України» № 82 від 08.05.2015 року, розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет - 08.05.2015 року та не подана до комісії протягом семи робочих днів після дати вчинення дії.
Причиною, що призвела до несвоєчасного розкриття інформації, стало отримання емітентом 05.05.2015 року Протоколу Наглядової ради ПАТ «Констар» №2 від 24.04.15р. про подовження дії контракту з генеральним директором.
Згідно Положення про Наглядову раду ПАТ «Констар», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2011р., засідання Наглядової ради проводиться за її місцезнаходженням в м. Київ.