Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента69076 м.Запорiжжя вул.Георгiя Сапожнiкова,6
4. Код за ЄДРПОУ00377511
5. Міжміський код та телефон, факс(061) 241-20-42 (0612) 42-57-44
6. Електронна поштова адресаvasiliy.sidorenko@carlsberg.ua
7. Директор заводуЛуговськой Дмитро Дмитрович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
14.02.2014призначеноВиконуючий обов'язки Генерального директораГовядiн Олександр ВасильовичСН 343892
03.12.1996 Жовтневим РУГУ МВС України в мiстi Києвi
0.001
Посадова особа - Виконуючий обов'язки Генерального директора Говядiн Олександр Васильович (паспорт: серiя СН номер 343892 виданий Жовтневим РУГУ МВС України в мiстi Києвi 03.12.1996р.) призначена на посаду з 15.02.2014р. у зв'язку зi звiльненням Генерального директора. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0.001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу, не визначено. Протягом останнiх рокiв (з червня 2007 року) займав посаду Фiнансового директора ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА".
14.02.2014звільненоГенеральний директорЧернишов Петро Анатолiйович65 04 010362
24.03.2003 Ленiнським РВВС м.Єкатеринбурга, код пiдроздiлу 662-001
0.245
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА", яке вiдбулося 14 лютого 2014 року, прийнято рiшення про звiльнення з посади Генерального директора Чернишова П.А. i призначення на посаду Виконуючого обов'язки Генерального директора Говядiна О.В.: Посадова особа - Генеральний директор Чернишов Петро Анатолiйович (паспорт: серiя 65 04 номер 010362 виданий Ленiнським РВВС м.Єкатеринбурга, код пiдроздiлу 662-001 24.03.2003р.) звiльнена з посади 14.02.2014р. за власним бажанням. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0.245%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, становить 7 рокiв i 8 мiсяцiв.