Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Аграрний фонд". Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації ПАТ "Аграрний фонд"

Дата здійснення дії: 09.02.2015
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 38926880
Місцезнаходження емітента: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка,1
Т.в.о. голови правлінняВиходець Ігор Борисович

Керуючись Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013,
Публічне акціонерне товариство «Аграрний фонд» (далі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 38926880, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, тел. (044) 277-27-00, факс (044) 277-27-07, електронна поштова адреса: info@af.gov.ua, веб-сайт: http://38926880.smida.gov.ua) повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації, а саме: Зміна складу посадових осіб емітента, яка виникла 04.02.2015.
Причиною несвоєчасного розкриття інформації стало несвоєчасне отримання Товариством документу уповноваженого органу, а саме: розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 76-р «Про звільнення Кірюка О. Г. з посади голови правління публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд», розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 77-р «Про звільнення Виходця І. Б. з посади першого заступника голови правління публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд», розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 78-р «Про тимчасове покладення виконання обов’язків голови правління публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд» на Радченка А. А.».
Факт несвоєчасного розкриття інформації виявлено Товариством 09.02.2015.
Повідомлення про несвоєчасне розкриття та особлива інформація оприлюднені з боку Товариства у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 10.02.2015.