Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Аграрний фонд". Повідомлення про несвоєчасне розкриття інформації ПАТ "Аграрний фонд"

Дата здійснення дії: 29.01.2015
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 38926880
Місцезнаходження емітента: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка,1
Т.в.о. голови правлінняВиходець Ігор Борисович

Керуючись Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013,
Публічне акціонерне товариство «Аграрний фонд» (далі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 38926880, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, тел. (044) 277-27-00, факс (044) 277-27-07, електронна поштова адреса: info@af.gov.ua, веб-сайт: http://38926880.smida.gov.ua) повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації, а саме: Зміна складу посадових осіб емітента, яка виникла 29.01.2015.
Причиною несвоєчасного розкриття інформації стало несвоєчасне отримання Товариством документу уповноваженого органу, а саме: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.01.2015 № 33 «Про утворення ревізійної комісії публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд».
Факт несвоєчасного розкриття інформації виявлено Товариством 02.02.2015.
Повідомлення про несвоєчасне розкриття та особлива інформація оприлюднені з боку Товариства у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 02.02.2015.