Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ". Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата здійснення дії: 22.12.2014
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 25412361
Місцезнаходження емітента: 08800, Київська обл., м. Миронівка, вул. Елеваторна,1
Голова правлінняМельник Юрій Федорович

1). ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ" (місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., м. Миронівка, вул. Елеваторна,1, код ЄДРПОУ – 25412361) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 січня 2015 року об 12 год. за адресою:Україна, 08800, Київська обл., м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, приміщення актового залу.
2). Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів (Україна, 08800, Київська обл., м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, приміщення актового залу) з 11-00 до 11-45.
3). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19 січня 2014р.
4). Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про звільнення Голови правління Товариства.
4. Про обрання Голови правління Товариства.
5. Про припинення повноваження Ревізійної комісії Товариства.
6. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
7. Про внесення змін та затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства.
8. Про внесення змін до статуту Дочірнього підприємства «Перемога Нова» та затвердження його у новій редакції.

Для реєстрації при собі мати:
- Акціонерам - паспорт;
- для представника акціонера — паспорт та довіреність на право участі в зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

5). До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, м.Київ, вул. Ак.Заболотного, 158 з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Глебова Г.В. Довідки за телефоном: (044) 207-00-40

Правління
7). Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання): 18.12.2014р., №242(1995), Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.