Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Аграрний фонд". Повідомлення про спростування регулярної квартальної інформації за звітний І квартал 2014 року

Дата здійснення дії: 13.08.2014
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 38926880
Місцезнаходження емітента: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка,1
Голова правлінняКірюк Олександр Геннадійович

Керуючись Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013,
Публiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд» (далі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 38926880, мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грiнченка, 1, тел. (044) 277-27-00, (044) 277-27-07, електронна поштова адреса: info@af.gov.ua, веб-сайт: http://38926880.smida.gov.ua/) повідомляє про спростування раніше оприлюдненої інформації, а саме: регулярна квартальна інформація за звітний І квартал 2014 року, яка була розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 25.04.2014.
13.08.2014 Товариство отримало від Центрального територіального департаменту НКЦПФР лист з проханням усунути у розміщеній регулярній квартальній інформації за звітний І квартал 2014 року недоліки, а саме:
1. Фінансова звітність складена не за міжнародними стандартами фінансової звітності (незаповнені форми «Звіт про рух грошових коштів» та «Звіт про власний капітал»).
2. Відсутня форма "Інформація про зобов'язання емітента".
Повідомлення про спростування інформації оприлюднено з боку Товариства у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 21.08.2014.
Виправлена регулярна квартальна інформація за звітний І квартал 2014 року розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 21.08.2014.