Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Аграрний фонд". Повідомлення про спростування регулярної квартальної інформації за звітний І квартал 2014 року

Дата здійснення дії: 06.05.2014
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 38926880
Місцезнаходження емітента: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка,1
Голова правлінняКірюк Олександр Геннадійович

Керуючись Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013,
Публiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд» (далі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 38926880, мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грiнченка, 1, тел. ((044) 277-27-00, (044) 277-27-07, електронна поштова адреса: info@af.gov.ua, веб-сайт: http://38926880.smida.gov.ua/) повідомляє про спростування раніше оприлюдненої інформації, а саме: регулярна квартальна інформація за звітний І квартал 2014 року, яка розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 25.04.2014.
Товариством виявлено, що у розміщеній регулярній квартальній інформації за звітний І квартал 2014 року допущені технічні помилки.
Повідомлення про спростування інформації оприлюднено з боку Товариства у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 06.05.2014.
Виправлена регулярна квартальна інформація за звітний І квартал 2014 року розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 06.05.2014.