Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
31.01.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04116 м. Київ Шолуденка, 3
4. Код за ЄДРПОУ38690683
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 502-23-11 (044) 502-23-03
6. Електронна поштова адресаS.Tepla@avangardbank.com.ua
7. Голова ПравлiнняКорчинська Свiтлана Анатолiївна

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
230.01.201431.01.2014Компанiя ВЕСТАЛ ХОЛДIНГЗ ЛТД (WESTAL HOLDINGS LTD)НЕ 244019099.9902
Згiдно iнформацiї, отриманої 31.01.2014р. ПАТ «БАНК АВАНГАРД» (надалi – Банк) вiд Компанiї ВЕСТАЛ ХОЛДIНГЗ ЛТД (WESTAL HOLDINGS LTD), Банк повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: - збiльшилась частка у статутному капiталi Банку власника iстотної участi – юридичної особи-нерезидента Компанiї ВЕСТАЛ ХОЛДIНГЗ ЛТД (WESTAL HOLDINGS LTD); iдентифiкацiйний код з торгiвельного реєстру країни реєстрацiї HE 244019; мiсцезнаходження - Арх. Макарiу III, 140, Раптопулос Бiлдiнг, 3-й поверх, офiс 301, 3021, Лiмассол, Кiпр [Arch. Makariou III, 140, RAPTOPOULOS BUILDING, 3rd floor, Office 301, 3021, Limassol, Cyprus]. Розмiр частки акцiонера до змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) - 0,0%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) - 99,9902%. Розмiр пакета акцiй акцiонера збiльшився з 0 акцiй до 121 988 акцiй (номiнальною вартiстю 1000 грн. кожна). Змiни вiдбулись у зв’язку з купiвлею-продажем акцiй Банку.
130.01.201431.01.2014Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СЕКТОР-Т»3490293499.99020
Згiдно iнформацiї, отриманої 31.01.2014р. ПАТ «БАНК АВАНГАРД» (надалi – Банк) вiд Компанiї ВЕСТАЛ ХОЛДIНГЗ ЛТД (WESTAL HOLDINGS LTD), Банк повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: - зменшилась частка у статутному капiталi Банку власника iстотної участi – юридичної особи-резидента: ТОВ «Сектор-Т»; код за ЄДРПОУ 34902934; мiсцезнаходження - 83052, м. Донецьк, Калiнiнський район, пр. Iллiча 66. Розмiр частки акцiонера до змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) - 99,9902%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) - 0,0%. Розмiр пакета акцiй акцiонера зменшився з 121 988 акцiй до 0 акцiй (номiнальною вартiстю 1000 грн. кожна). Змiни вiдбулись у зв’язку з купiвлею-продажем акцiй Банку.