Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Спас". Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента

Дата здійснення дії: 23.10.2013
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31623500
Місцезнаходження емітента: 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, б. 60
В.о. Голови правлінняСокиркін Олександр Миколайович

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПрАТ «СК «СПАС»
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанія «Спас»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 31623500
1.4. Місцезнаходження емітента 83001 м. Донецьк, вулиця Постишева, будинок 60
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (062) 387-40-11
1.6. Електронна поштова адреса емітента gorohovik@ifc.ip-pluss.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.sk-spas.com.ua/
1.8. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Посадова особа в.о. Голови правління Сокиркін Олександр Миколайович, паспорт серії ВК №806851, виданий Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 12.05.2011 р., звільнений з посади відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 23.10.2013 р. (протокол б/н від 23.10.2013 р.). у зв`язку із поданням заяви про звільнення за власним бажанням. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа перебувала на посаді 3 роки 4 місяці 23 дні.
Посадова особа Голова правління Сідорова Тетяна Анатоліївна, паспорт серії ВК №230224, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 13.12.2005 р., призначена на посаду відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 23.10.2013 р. (протокол б/н від 23.10.2013 р.). Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Iншi посади, які обіймала ця особа протягом своєї дiяльностi: спеціаліст відділу, фінансовий директор, заступник голови правління, перший заступник голови правління, голова правління. Посадова особа призначена строком на 5 років.