Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Приватне акціонерне товариство "Українська міжбанківська валютна біржа". Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата здійснення дії: 10.10.2013
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22877057
Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1
Голова ПравлінняПереверзев Петро Петрович

Посадова особа – Голова Правління Переверзев Петро Петрович (паспорт: серiя СН номер 966116 виданий Радянским РУ ГУ МВС України в м.Києві 23.12.1998р.) звільнений з посади 10.10.2013р. за власним бажанням.
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, становить 6 років.
Рiшення прийнято на засiданнi Біржової ради Товариства 04 жовтня 2013 року (Протокол № 7 вiд 04.10.2013р.).

Посадова особа - Голова Правління Гулей Анатолій Іванович (паспорт: серiя ME номер 735658 виданий Печерским РУ ГУ МВС України в м.Києві 23.03.2006р.) призначений на посаду з 10.10.2013р.
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Cтрок, на який призначено особу, становить 3 роки (згiдно Статуту Товариства).
Протягом своєї дiяльностi обiймав посади: з 1996-1999 рр в філіях " Градобанку " і "Енергобанку ".У 1999-2005 рр. - заступником голови правління та начальником головного управління "Ощадбанку" по Києву та Київській області. 2005-2006 рр. . - Заступник голови правління ЗАТ "Альфа -Банк". 2006-2007 рр. . - Голова правління ТОВ "КБ " Актив- банк ".
З березня 2007 по квітень 2010 рр. . - Голова правління ВАТ "Ощадбанк" .
З 2010 – 2013 професор Чеського банківського інституту «Висока школа»,

Рiшення прийнято на засiданнi Біржової ради Товариства 04 жовтня 2013 року (Протокол №7 вiд 04.10.2013р.).