Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Ардер". Повідомлення про несвоєчасне розкриття річної регулярної інформації емітента - Публічного акціонерного товариства «Ардер» за 2012 рік

Дата здійснення дії: 16.09.2013
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35416011
Місцезнаходження емітента: м.Київ, вул. Гарматна,18 індекс 03067
ДиректорНога Ярослав Петрович

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Ардер»
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 18
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35416011
1.5. Міжміський код та телефон: (044) 223-62-55
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ №391399 від 14.07.2011р.
1.7. Дата державної реєстрації: 25.09.2007 року (Товариство є правонаступником ТОВ «АРДЕР», яке припинилося 14.07.2011р. у зв’язку з реорганізацією в публічне акціонерне товариство)
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: arder.emitents.net.ua
2. Причини. Причиною несвоєчасного розкриття регулярної річної інформації були фінансові проблеми, пов’язані з відсутністю грошових коштів необхідних для розрахунку з аудиторською фірмою за аудиторську перевірку, яка проводилась з 28.12.2012р. по 14.06.2013р. Регулярна інформація Товариства за 2012 рік розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 16.09.2013р. та буде опублікована 17.09.2013р. у газеті «Відомості НКЦПФР» № 174 (1678).