Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Ардер". Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ«Ардер»

Дата здійснення дії: 19.07.2013
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35416011
Місцезнаходження емітента: м.Київ, вул. Гарматна,18 індекс 03067
ДиректорНога Ярослав Петрович

Дата вчинення дії, дія : включення цінних паперів емітента у лістинг (за другим рівнем лістингу) фондової біржі – 19.07.2013р.
Найменування фондової біржі: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «ПФТС»
Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, тип та форма існування цінних паперів, дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія:
прості іменні акції бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 0,25 грн., у кількості 400 000 000 шт.- свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №504/1/11, видане НКЦПФР 01.11.2011р. (дата реєстрації - 01.11.2011р.)
Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у відсотках):
акції прості іменні - 100%
Дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента: рішення Операційного управління ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» № 1807/2013/4 від 18.07.2013р.
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників;
акції прості іменні у кількості 400 000 000 шт.
Права, що надаються власникам акцій (відповідно до умов Статуту):
- право на участь в управлінні Товариством;
- право на отримання дивідендів;
- право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та умовам Статуту.

Особлива інформація емітента опублікована у "Вiдомостi НКЦПФР" №135(1639) від 23.07.13