Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Ардер". Особлива інформація емітента ПАТ "Ардер"

Дата здійснення дії: 30.04.2013
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35416011
Місцезнаходження емітента: м.Київ, вул. Гарматна,18 індекс 03067
ДиректорНога Ярослав Петрович

Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб, дата прийняття рішення, зміст такого рішення (звільнення, призначення посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: згідно рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2013 обрано орган емітента, а саме, Наглядову раду.
Інформація про посадову особу із зазначенням прізвища, імені та по батькові, паспортних даних, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента:
Призначено:
Голову Наглядової Ради Анпілогову Світлану Миколаївну (паспорт серії СО № 019799, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20 квітня 1999р, зареєстрований: м. Київ, вул. Кравченка, б. 15 кв. 44), безстроково, попередня посада: економіст з фінансової роботи, акціями емітента не володіє.
Члена Наглядової Ради Кладовщикову Оксану Валентинівну (паспорт ВА № 752512 виданий Старобешівським РВ УМВС України Донецькій області 17 червня 1997 р., зареєстрований: Київська обл., Білоцерківський р-н., с. Вербове, вул. Перемоги, б.36), безстроково, попередня посада: заступник директора з правових питань, акціями емітента не володіє.
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: зміни у персональному складі посадових осіб відбулися на підставі рішень учасників, посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.

Повідомлення опубліковано у №85 Вiдомостi НКЦПФР 08.05.2013